KONTAKT    |   _eng _sk

Sme proti akémukoľvek násiliu
           Pridané: 23.12.2015
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 26/2015

Ocenenie Piata žena 2015 v kategórii Filantropia a darcovstvo pre U. S. Steel Košice

Mimovládna organizácia Fenestra a Slovensko-český ženský fond vyjadrili uznanie individuálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách a znižovanie tolerancie spoločnosti voči takémuto násiliu. Ocenenia Piata žena 2015 odovzdali laureátom vo štvrtok 10. decembra v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach v piatich kategóriách: Aktivizmus, Dobrá prax, Dobrovoľníctvo, Filantropia a darcovstvo a Médiá. Cenu Piata žena 2015 v kategórii Filantropia a darcovstvo získala spoločnosť U. S. Steel Košice.

„Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. finančne podporuje aktivity zamerané na predchádzanie a odstraňovanie násilia páchaného na ženách v Košiciach už dlhodobo či už každoročnou finančnou podporou, výťažkom z aukcie z výročného plesu spoločnosti a aj nefinančne. Okrem takejto podpory spoločnosť zvyšuje povedomie svojich zamestnancov a zamestnankýň o tejto problematike uverejňovaním článkov a rozhovorov na túto tému vo svojom periodiku Oceľ východu. Na pôde spoločnosti sa už dvakrát uskutočnila výstava Umlčané svedkyne, ktorá upozorňuje na najzávažnejšie dôsledky dlhodobého násilia a je pamiatkou na ženy a ich deti, ktoré boli v dôsledku dlhodobého násilia zavraždené. Na otvorení oboch výstav sa priamo zúčastnili zástupcovia a zástupkyne vedenia spoločnosti. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa zapojila aj do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Je príkladom spoločenskej zodpovednosti nielen v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách, ale aj v podpore občianskeho a mimovládneho sektora. Zároveň poukazuje aj na to, že okrem finančnej podpory existujú aj iné spôsoby podpory a vyjadrenia odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách na strane súkromných spoločností,“ povedala počas vyhlásenia výsledkov Sylvia Králová z občianskeho združenia Fenestra, ktoré poskytuje pomoc ženám zažívajúcim násilie.

Ocenenie prevzal riaditeľ pre Vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice Ján Bača. „Sme proti akémukoľvek násiliu, je to súčasť nášho hodnotového systému aj etického kódexu,“ uviedol pred prítomným publikom. „Netolerujeme žiadne prejavy násilia na pracovisku a prirodzene očakávame, že sa naši zamestnanci budú nenásilným spôsobom správať aj mimo práce. Násilie sa nedelí podľa súkromného, verejného či neziskového sektora a každý môže prispieť k jeho eliminácii.“ Na margo konštatovania organizátoriek, že podpora aktivít alebo organizácií, ktoré sa venujú problematike násilia páchaného na ženách zo strany súkromných spoločností na Slovensku nie je bežná, akoby existovali obavy, že by firma bola spájaná práve s touto témou alebo preto, že ide o tému, ktorá je vnímaná ako ťaživá, konštatoval: “Nevyhýbame sa žiadnym témam, ani tým menej populárnym, keďže ich berieme ako prirodzenú súčasť komplikovanosti nášho života. Problém sa nevyrieši tým, že si ho nebudeme všímať, hovoriť o ňom. My, ako najväčšia firma a zamestnávateľ na východnom Slovensku, sa snažíme prispieť k riešeniu problémov v regióne a spolupracujeme s mnohými neziskovými organizáciami, ktoré sa systematicky venujú určitej oblasti. Je to aj prípad Fenestry, s ktorou spolupracujeme dlhé roky na rôznych projektoch. Jednoduchá finančná pomoc prerástla do partnerstva zahŕňajúceho dobrovoľnú pomoc našich zamestnancov v prospech neziskovej organizácie či naopak, prednáškovú činnosť pre zamestnancov firmy. Toto partnerstvo je obojstranne prínosné,“ konštatoval riaditeľ Vonkajších vzťahov U. S. Steel Košice.

Z posledných spoločných aktivít Fenestry a oceliarskej spoločnosti možno spomenúť finančnú podporu tisíc eur a minulý rok aj výťažok zo zbierky na plese USSK vo výške 6529 eur, ako aj diskrétnu pomoc v rámci dobrovoľníckych dní.

Ocenenia tiež získali: V kategórii Aktivizmus Adriana Mesochoritisová, v kategórii Dobrá prax Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, v kategórii Dobrovoľníctvo Lýdia Koňaková a v kategórii Médiá Hana Fábry.

Laureáti vzišli z nominačného procesu. V prvej fáze nominačný výbor, ktorý mal 15 členiek zo šiestich krajov Slovenska a tvorili ho zástupkyne ženských mimovládnych organizácií, iných ľudskoprávnych organizácií, samospráv, štátnych inštitúcií a médií, doručil 35 nominácií. Členky nominačného procesu z nich v každej kategórii vybrali a porote odporučili tri nominácie, z ktorých potom vybrala laureátov ocenenia.

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo na záver kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá trvala od 25. novembra – Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách - do 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv. Účastníci stretnutia na záver vyjadrili svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Podujatie sprevádzala aj výstava Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy a deti, ktoré boli na Slovensku v dôsledku násilia zavraždené.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov