KONTAKT    |   _eng _sk

Ceníme si podporu košických oceliarov
           Pridané: 5.7.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2004

Dychový orchester Kodurka je občianskym spolkom

Kodurka

Dychový orchester Kodurka, ktorý už skoro 42 rokov pozná vari každý Košičan ako železiarenskú dychovku, zmenil svoju existenčnú formu. Aby mohol, po zákonnom zrušení fenoménu "zriaďovateľ umeleckých súborov", pokračovať v svojej činnosti, vytvoril občiansky spolok a zaregistroval sa ako samosprávny právny subjekt.

"Museli sme na seba prevziať starostlivosť okrem iného aj o výchovu a udržanie kvality muzikantov, o hospodárenie, účtovníctvo," vraví tajomník spolku František Gálik, a na vysvetlenie dodáva, že Kodurka bola nútená čeliť najmä zmenám v oblasti financovania. Kým v minulosti sa jej dostávalo od bývalého zriaďovateľa - materského podniku obligátnej materiálno-technickej podpory, dnes sa zmenila na podporu fakultatívnu. Nepovinnú, ale vzťahovú.

"Máloktorý spolok dychovej hudby by mohol byť sebestačný iba z vlastnej hudobnej činnosti amatérskeho orchestra. Bez podpory sponzorov by mu finančné prostriedky na výchovu muzikantov, opravy či nákup hudobných nástrojov, technické zariadenie, rovnošatu, či na prenájom priestorov, jednoducho nevystačili. Preto je pre nás obojstranne výhodná spolupráca so spoločnosťou U. S. Steel Košice, organizáciami zastupujúcimi zamestnancov a obecnou samosprávou veľmi rozhodujúca," konštatuje František Gálik a zdôrazňuje:

"Zvlášť s U. S. Steel Košice, ktorá je naším hlavným sponzorom. Vďaka podpore zo strany košických oceliarov, ktorých dobré meno propagujeme na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach doma i v zahraničí, existujeme ako jeden z mála amatérskych orchestrov na Slovensku zaradených do kvalitatívne najvyššieho tzv. zlatého pásma slovenských dychových orchestrov. I náš malý orchester je pre tradičné západoslovenské kapely stále vyrovnanou konkurenciou, pričom si tiež udržuje svoju pozíciu v zlatom pásme hodnotenia kvality. Chcem sa v mene ľudových muzikantov Kodurky, ale i priaznivcov dychovej hudby za podporu a pomoc spoločnosti U. S. Steel úprimne poďakovať."

V tomto roku plánuje Kodurka okrem účinkovania v Košiciach predstaviť sa na niekoľkých slovenských prehliadkach dychových hudieb, festivale v maďarskom Tóthkomlósi i na Majstrovstvách Európy malých orchestrov česko-slovenského typu v Bojniciach. "No chcel by som zdôrazniť, že najväčšiu radosť nám robí spokojnosť našich domácich poslucháčov a priaznivcov," dodáva František Gálik.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov