KONTAKT    |   _eng _sk

Cenná výmena skúseností
           Pridané: 31.7.2017
Autor: -ker-
Kategória: Divízie

Európski experti na vysoké pece po prvý raz v Košiciach

Spoločnosť U. S. Steel Košice po prvý raz hostila zasadnutie Európskeho výboru pre vysoké pece (EBFC). V dňoch 12. až 14. júla sa v Košiciach uskutočnilo 92. zasadnutie výboru EBFC, na ktorom sa zúčastnilo  osemnásť odborníkov z celej Európy. Ako nám prezradil manažér pre transformáciu a zdokonaľovanie procesov USSK Jaroslav Čurilla, cieľom týchto stretnutí je najmä výmena technických informácií na rôzne odborné témy. Tentoraz bola hlavnou témou starostlivosť o výmurovku žľabov v odlievarňach vysokých pecí a hodnotenie výkonnosti týchto výmuroviek z pohľadu životnosti a spotreby na tonu vyrobeného surového železa.

Jaroslav Čurilla  je členom skupiny od roku 2000. „Chodím na tieto stretnutia už mnoho rokov a ostatní členovia sa ma pýtali, kedy sa konečne budú môcť pozrieť aj do U. S. Steel Košice. Nakoniec sa to podarilo zorganizovať. Veľká vďaka za to patrí predovšetkým viceprezidentovi pre výrobu Marcelovi Novosadovi. To on získal súhlas vedenia podniku, aby sme takéto stretnutie mohli pripraviť aj u nás,“ povedal Jaroslav Čurilla.

Akcia sa začala v stredu podvečer. Účastníkov stretnutia privítal generálny manažér pre prvovýrobu Marek Lukačín. Na druhý deň pokračoval program prezentáciami a diskusiou, pričom z U. S. Steel Košice sa do nich zapojili aj ďalší traja experti z vysokých pecí a jeden zástupca dcérskej spoločnosti RMS. „Prezentácie boli na veľmi vysokej úrovni. Diskusia bola otvorená a vecná, každý dostal odpovede na svoje otázky. Všetci to hodnotili mimoriadne pozitívne,“ konštatoval Jaroslav Čurilla. Rovnako zaujímavý bol aj sprievodný program. Účastníci podujatia vo štvrtok podvečer absolvovali asi dvojhodinovú prehliadku mesta. Sprievodcu im robil Milan Kolcun, známy svojimi pravidelnými potulkami. Prešli si Dóm sv. Alžbety, ale aj múzeum a ďalšie kostoly v meste, vrátane synagógy. „Odchádzali nadšení Košicami,“ neskrýval radosť z dobre pripravenej akcie Jaroslav Čurilla.

V záverečný deň stretnutia navštívili členovia EBFC aj U. S. Steel Košice. Absolvovali prehliadku vysokej pece č. 2, kde si mali možnosť prezrieť odlievarne aj velín a záver prehliadky patril pozinkovni. „Boli tu významní manažéri z rôznych oceliarskych spoločností,  napríklad z Thyssenkrup, SSAB z Fínska alebo VoestAlpine z Rakúska, ale tiež zástupcovia nemeckého Steel Institute VDEh. Privítali sme aj účastníka z Argentíny  Ternium Siderar s perfektne pripravenou prezentáciou. Všimli si aj poriadok vo firme,“ poznamenal Jaroslav Čurilla. „Sme jediná fabrika spoločnosti U. S. Steel v Európe, preto účastníci stretnutia považovali za veľkú poctu, že sa k nám mohli pozrieť a stretnúť sa s našimi ľuďmi a manažérmi,“ dodal riaditeľ DZ Vysoké pece Marek Jenčo.

„Organizácia mítingu bola na mimoriadne vysokej úrovni. Prebrali sme zaujímavé témy a mali sme výbornú diskusiu. Aj návšteva podniku bola skvele pripravená. Dostali sme dobrý výklad. Navyše to tu vyzerá veľmi pekne, čisto. Všetko je na svojom mieste, ľudia sa skutočne starajú o svoje okolie. Zdá sa, že sa tu veľmi dbá o bezpečnosť a je pre vašich ľudí veľmi dôležitá,“ zhrnul svoje postrehy z návštevy firmy predseda výboru Markku Vietoniemi z Fínska. Podobne pochvalne sa po návšteve vysokej pece č. 2 v U. S. Steel Košice vyjadril aj Hans Bodo Lüngen, technologický riaditeľ  Steel Institute VDEh, ktorý je dušou a jedným z iniciátorov týchto stretnutí expertnej skupiny európskych vysokopeciarov. Najbližšie podobné podujatie sa uskutoční v novembri  tohto roku v holandských oceliarňach v Ijmuidene, ktoré sú súčasťou indickej skupiny Tata Steel.

Empty

ODPORÚČAME

8.10.2018
Oceľ ostáva dominantným materiálom
24.9.2018
Ocenili dlhoročnú prácu desiatich košických hutníkov
15.8.2018
Hľadáme rodiny
13.8.2018
Štipendium pre talentované deti zamestnancov