KONTAKT    |   _eng _sk

Čo robiť, ak si peniaze neprevezmete v termíne
           

Pridané: 7.6.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 23/2004

Pošta už doručuje poštové poukážky akcionárom Hutníka

Akcionári spoločnosti Hutník a.s. v likvidácii nachádzajú v týchto dňoch v schránkach poštové poukážky na výplatu likvidačného zostatku spoločnosti. Suma 785 korún za akciu zahŕňa: 635 korún likvidačný zostatok, hodnotu akcie 10 korún a 140 - korunovú dividendu. Peniaze si môžu akcionári vyzdvihnúť na pošte do 15 dní od distribúcie.

Zaujímalo nás, ako budú musieť postupovať tí akcionári, ktorí si v určenom termíne svoje peniaze nevyzdvihnú. O vyjadrenie sme požiadali likvidátorku spoločnosti Hutník Helenu Vilinskú.

"Akcionári, ktorí si poukázanú sumu do dňa splatnosti nevyzdvihnú na pošte, môžu nevyplatenú poštovú poukážku, prípadne iné listiny, napríklad právoplatné dedičské rozhodnutie, predložiť v termíne od 21. júna 2004 do 30. júna 2004 v priestoroch hlavnej administratívnej budovy U. S. Steel Košice, prízemie, číslo dverí 5 a od 1. júla 2004 na Notárskom úrade JUDr. Magdalény Drgoňovej na Hlavnej č.6 v Košiciach, kde vyplnia žiadosť o výplatu finančných prostriedkov na bežný účet. Po preskúmaní oprávnenosti výplaty im budú finančné prostriedky vyplatené na nimi udané číslo bankového účtu. Upozorňujem, že suma 785 korún za akciu bude v týchto prípadoch znížená o notárske poplatky. Výšku poplatku určí notár."

Likvidátorka upozorňuje akcionárov, aby si poštovú poukážku dôkladne preštudovali. "V správe pre prijímateľa je uvedená výška dane za jednu akciu, ktorú je akcionár povinný odviesť. Zdaneniu podlieha suma 135,37 korún za jednu akciu, čo znamená, že daňová povinnosť je 25,72 korún za akciu. Daň budú akcionári povinní priznať a odviesť do konca marca roku 2005 ako súčasť svojho daňového priznania za rok 2004."

Empty

ODPORÚČAME

4.12.2017
Za každým šľachetným činom stoja obetaví ľudia a ich otvorené srdcia
15.11.2017
Inovačný fond umožní investície do nových technológií aj v oblasti hutníctva
9.11.2017
Turné s názvom Slovensko diskutuje o EÚ zavítalo do Košíc