KONTAKT    |   _eng _sk

Do pozornosti Košičanom
           Pridané: 4.7.2005
Autor: USS Košice
Kategória: 27/2005

Mestská časť Košice - Juh uviedla do prevádzky 15. júna 2005 zrekonštruovaný Športovo - zábavný areál pre deti a mládež na Alejovej ul. č. 2 (vedľa hotela U Leva). Tento nový stánok v súčasnosti poskytuje možnosti na využitie voľného času. Okrem dopravného ihriska, ktoré je po rekonštrukcii vybavené cestnou svetelnou signalizáciou, vodorovným a zvislým dopravným značením, pribudlo minifutbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktorého súčasťou sú šatne, sociálne zariadenie a sprchy.

Vyasfaltované bývalé jazierko ponúka priestor pre milovníkov kolieskových korčulí i na hokejbal, je tu príležitosť zahrať si plážový volejbal a futbal. K dispozícii je aj menší amfiteáter s pódiom, ktorý pojme do 500 divákov. Areál s ihriskami, vrátane dopravného, je k dispozícii v týždni pre školákov a študentov od 8 do 18 rokov od 9.00 do 16.00 hod., všetkých Košičanov od 16.00 - 20.00 hod., v sobotu a nedeľu od 9.00 - 20.00 hod. Naskytá sa možnosť prežiť užitočne a príjemne voľný čas i pre rodičov s deťmi. Vstupné je symbolické - 10 Sk na osobu a s menšími poplatkami za požičiavanie športových potrieb - bicykla, kolobežky, futbalovej i volejbalovej lopty. Tešíme sa, že svojou návštevou pomôžete oživiť "zabudnutý" areál.

Ako využiť letné prázdniny - Ponuka pre školákov

Chcete využiť svoj voľný čas počas letných prázdnin športom??? Máte jedinečnú príležitosť!!! Mestská časť Košice - Juh v spolupráci s Mestom Košice a U. S. Steel Košice organizuje pre školopovinnú a študentskú mládež z celého mesta vo veku od 8 - 18 rokov KOŠICKÉ ŠPORTOVÉ LETO 2005.
KDE?
ZREKONŠTRUOVANÉ ŠPORTOVO - ZÁBAVNÉ CENTRUM, ALEJOVÁ č. 2 (vedľa hotela U Leva) v Košiciach
KEDY?
I. turnus - 4. 7. 2005 - 15. 7. 2005 - otvorenie o 9.00 h
II. turnus - 18. 7. 2005 - 29. 7. 2005
III. turnus - 1. 8. 2005 - 12. 8. 2005
IV. turnus -- 15. 8. 2005 - 26. 8. 2005
DISCIPLÍNY: futbal, tenis, stolný tenis, streetbal, plážový volejbal, hokejbal (prihlásiť sa môžu jednotlivci aj družstvá).
ŠTARTOVNÉ: 20 Sk/1 turnus.
PRIHLÁŠKY sú k dispozícii v podateľni MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, u riaditeľov všetkých základných a stredných škôl, na internetovej stránke www.urad.sk. Vyplnené prihlášky zašlite e-mailom: kscjuzan @post.sk, faxom: 055/62 506 64, osobne alebo poštou na MÚ MČ Košice - Juh, Smetanova 4, Košice. INFORMÁCIE: p. Kraková - 62 506 64, 0907 948979, 0905 424 038.


ŠPORTOVO - ZÁBAVNÝ AREÁL PRE DETI A MLÁDEŽ
Alejová č. 2 v Košiciach, tel. 0903 974930 , 0907 948979
Pre obyvateľov mesta Košice ponúka nasledovné činnosti:
Minifutbal
- minifutbalové ihrisko o rozmeroch 38 x 18 m pokryté umelou trávou + dve fulbalové bránky rozm. 4 x 2 m( súčasťou ihriska sú šatne, soc. zariadenie a sprchy, kapacita ihriska: 12 - 20 športovcov.
Detské dopravné ihrisko
- dopravné ihrisko so spevnenými dopravnými chodníkmi, ktoré slúži pre praktickú výuku dopravnej výchovy ( súčasťou je zvislé a vodorovné dopravné značenie, zariadenia cestnej svetelnej signalizácie v dvoch križovatkách, dopravné zariadenia - detské kolobežky a bicykle. Kapacita dopravného ihriska: 30 detí.
Skate park a dráha on line
- v priestoroch bývalého jazierka a minigolfu sa využíva na letné a zimné korčuľovanie, hokejbal
Amfiteáter
- pódium o rozmeroch 8 x 12 m slúži na kultúrne a spoločenské podujatia (tanečné súbory, divadlo, spev...), kapacita hľadiska: 550 miest.
Plážový volejbal, plážový futbal.
Cenník vstupného a požičovného
Vstupné: 10 Sk/osoba
Poplatky za vypožičanie šport. potrieb:
- bicykel - 20 Sk/hod.
- malý bicykel - 10 Sk/hod.
- kolobežka - 10 Sk/hod.
- futbalová lopta - 20 Sk/hod.
- volejbalová lopta - 10 Sk/ hod.
- korčuľovanie (vlastné korčule) - 10 Sk/ hod.
- hokejka - 10 Sk/hod.
Prenájom :
- hokejbalové ihrisko - 200 Sk/hod.
- volejbalové, plážové ihrisko - 100 Sk/hod.
- minifutbalové ihrisko - 350 Sk/hod.
- šatňa + sprchy - 150 Sk/ hod.
- spolu ihrisko + šatne - 450 Sk/hod.
- areál - prenáj. na 3 hod. - bez programu 500 Sk, pondelok až piatok
- v amfiteátri (vrátane športových potrieb) 2000 Sk, sobota - nedeľa
- každá ďalšia načatá hod. 400 Sk, pondelok až piatok
- 500 Sk sobota a nedeľa
- amfiteáter - bez ozvučenia - 1000 Sk/hod., - 1500 Sk, sobota - nedeľa
- každá ďalšia načatá hod. 500 Sk, 750 Sk, sobota - nedeľa.


ŠPORTOVO - ZÁBAVNÝ AREÁL Alejová č. 2, Košice

Prevádzkovateľ:
Mestská časť, Košice - Juh, Smetanova č. 4,
040 79 Košice

Prevádzkové hodiny:
- júl - august 2005
Po - Pia
9.00 - 16.00 hod. - Košické športové leto
16.00 - 20.00 hod. - verejnosť
- júl - august 2005
So - Ne
9.00 - 20.00 hod. - verejnosť

Zodpovedný vedúci:
Viliam Rác,
0905 424 038,
055/642 0745

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov