KONTAKT    |   _eng _sk

Dobré vzťahy s fabrikou pokračujú
           Pridané: 18.10.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 42/2004

SOU hutnícke si pripomína 40. výročie svojej existencie

Jozef Šablatúra
Jozef Šablatúra

Okrúhle jubileum, štyridsiatiny, si v týchto dňoch pripomína Stredné odborné učilište hutnícke v Košiciach - Šaci. Za ten čas vychovalo a do života pripravilo vyše osemnásťtisíc mladých ľudí, z ktorých väčšina našla prácu v košických oceliarňach.

"Výchova mladých, kvalifikovaných robotníkov pre potreby rozrastajúcich sa železiarní sa začala v podstate už v päťdesiatom deviatom roku," konštatuje riaditeľ školy Jozef Šablatúra. "Nie však vo vlastnom učilišti, ale v rôznych školách po celom Slovensku, a hlavne na Ostravsku. Zároveň sa však vytvárali podmienky pre prípravu mladých ľudí vo vlastnom učilišti. Skladba prípravy na povolanie bola pritom prispôsobená potrebám jednotlivých pracovísk a závodov, ktoré boli postupne uvádzané do prevádzky. Išlo najmä o hutníkov, strojárov, elektrikárov, mechanikov..."

V šesťdesiatom štvrtom roku sa začalo postupné sťahovanie žiakov do vlastného učilišťa, jedného z najmodernejších v bývalom Československu. Bolo vybudované na ploche devätnástich hektárov a jeho stavba si vyžiadala investície vo výške 208 miliónov korún. Rokmi pribúdal i počet žiakov a absolventov. Či už s výučným listom alebo maturitou. Modernizoval sa výchovno-vzdelávací proces, hlavne praktické vyučovanie. V roku 1991 bolo v rámci delimitácie učilište odčlenené do Východoslovenských železiarní a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo hospodárstva SR. Dnes spadá do kompetencie VÚC Košice. Disponuje všetkým, čo moderná škola potrebuje. Od moderne vybavených učební a dielní praktického výcviku až po futbalové ihrisko, atletický štadión, žiacky klub, telocvičnu, bazén, saunu a fitnesscentrum.

V súčasnosti škola zabezpečuje vzdelávanie v ôsmich 4-ročných a jednom päťročnom študijnom odbore. Sú určené pre žiakov, ktorí dokážu samostatne a tvorivo pracovať. Absolventi získajú všeobecné aj odborné vedomosti potrebné pre ďalšie uplatnenie. S maturitou získavajú aj výučný list. Učebných, 3-ročných odborov, je osem. Žiaci tu naberajú zručnosti v takých profesiách ako mechanik - opravár pre stroje a zariadenia, strojný mechanik oceľových konštrukcií, obrábač kovov, elektromechanik rozvodných zariadení, elektronik pre stroje a zariadenia, zlievač, nástrojár, modelár... Po získaní výučného listu sa môžu prihlásiť na ďalšie nadstavbové denné alebo večerné štúdium. Väčšina ho kvôli získaniu maturity aj absolvuje.

V jubilejnom roku zabezpečuje praktické vyučovanie dvadsaťsedem pedagógov - majstrov odborného výcviku. Je ich oveľa menej ako kedysi. Podľa slov riaditeľa Jozefa Šablatúru je to dôsledok klesajúceho záujmu o tradičné učebné, ale čo je prekvapujúce, aj študijné odbory.

"Študijné odbory sme však doplnili o prípravu na ďalšie atraktívne povolania," vraví. "Ide napríklad o profesiu mechatronik, mechanik počítačových sietí, programátor pre obrábacie stroje a zváracie zariadenia či operátor v kovoobrábaní." Meniaca sa štruktúra učebných a študijných odborov si aj vzhľadom na počet žiakov vynútila zmeny v organizácii pracovísk. Došlo k ich koncentrácii, no pribudli aj nové.

"Napriek týmto veľkým zmenám," pokračuje Jozef Šablatúra, "sa našej škole darí. V niektorých oblastiach sme dosiahli vynikajúce výsledky. Predovšetkým v technickej tvorivosti žiakov." Svedčia o tom aj rôzne ocenenia na celoslovenských výstavách prác žiakov SOU a stredných škôl. Za navíjačku pružín a poloautomatu na zváranie získalo napríklad učilište putovné poháre ministra hospodárstva SR.

Po zmene majiteľa najväčšieho zamestnávateľa absolventov učilišťa, ktorým je dnes spoločnosť U. S. Steel Košice, sa putá s fabrikou nepretrhli. "Na základe dohody dvakrát v týždni absolvujú naši žiaci odbornú prax v rôznych prevádzkach spoločnosti, v rámci ktorej naberajú nové zručnosti," konštatuje Jozef Šablatúra. Dodáva tiež, že vzájomnú spoluprácu pri príprave kvalifikovanej pracovnej sily v robotníckych profesiách chcú v budúcnosti ešte viac zintenzívniť a skvalitniť.

A aké sú perspektívy SOU hutníckeho? Cieľom je premeniť sa na otvorenú školu, inovovať podľa požiadaviek praxe učebné i študijné odbory, pokračovať v uplatňovaní informačných technológií a sprístupniť internet pre všetkých. A pochopiteľne, prostredníctvom rôznych projektov, pokračovať v medzinárodnej spolupráci.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov