KONTAKT    |   _eng _sk

Hutník: na akciu 785 korún
           Pridané: 26.4.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 17/2004

Včerajšie riadne valné zhromaždenie spoločnosti Hutník, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, urobilo definitívnu bodku za vyše osemročnou činnosťou, na Slovensku bezpochyby počtom akcionárov najväčšej, zamestnaneckej spoločnosti. O uznášania schopnosti valného zhromaždenia rozhodli prítomní akcionári s počtom hlasov 59 453, čo predstavovalo 36,032 percenta z celkového počtu 165 tisíc hlasov akcionárov. So sto percentnou podporou schválili výročnú správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za obdobie likvidácie a správu audítora k mimoriadnej účtovnej závierke, konečnú správu o priebehu likvidácie, stanovisko dozornej rady. Sto percentný súhlas zaznel i v prípade návrhu na schválenie mimoriadnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Celková suma na prerozdelenie, ako odznelo v informácii likvidátorky spoločnosti Heleny Vilinskej, predstavuje 129 530 253 korún. Každému akcionárovi Hutníka, ktorý vlastnil akcie ku dňu konania valného zhromaždenia 27.4.2004, vyplatí spoločnosť 785 korún na akciu. V tejto sume je obsiahnutý likvidačný zostatok, dividendy a hodnota akcie desať korún.

Hutník, po zvážení potreby spolupodieľať sa na riadení a kontrole podniku zamestnancami, založila v roku 1995 odborová organizácia VSŽ. Svoje poslanie, ako uviedol spoluzakladateľ spoločnosti a predseda jej predstavenstva, Jaroslav Gruber, splnila v čase, keď predala akcie spoločnosti U. S. Steel Košice. "Na Slovensku je málo takých spoločností, ktoré dokázali každý rok vyplácať dividendy. Hutník svojim vyše 23 tisíc akcionárom vyplatí pri svojom rušení sedemdesiat násobok nominálnej hodnoty akcií. Do začatia likvidácie mal Hutník na účtoch vyše 130 miliónov korún a dokázal vytvoriť bezmála trinásťmiliónový zisk po zdanení aj v čase likvidácie. Som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť takéto dobré výsledky. Ďakujem akcionárom za dôveru počas celého obdobia činnosti."

Poštové poukážky s konkrétnou sumou dostanú fyzické osoby na adresy bydlísk, podľa predpokladu, do konca mája tohto roku. Výplata nebude zdanená, daňovú povinnosť si musí splniť každý sám v daňovom priznaní za rok 2004. Suma určená na zdanenie je 25,72 Sk na akciu. Táto informácia bude vyznačená aj na zadnej strane poštovej poukážky.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov