KONTAKT    |   _eng _sk

Informovali o zámere výstavby pozinkovacej linky č. 3
           Pridané: 4.7.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 27/2005

V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa v piatok 1. júla 2005 uskutočnilo na Magistráte mesta Košice spoločné verejné prerokovávanie zámeru výstavby pozinkovacej linky č. 3, ktorá v najbližších mesiacoch vyrastie v U. S. Steel Košice.

Zámerom výstavby je zvýšiť kapacitu a rozšíriť sortiment výroby pozinkovaných plechov zo súčasných 359 tisíc ton ročne o ďalších 350 tisíc ton ročne. Po realizácii zámeru bude objem výroby pozinkovaných plechov predstavovať 709 tisíc ton ročne. Celková výroba divízneho závodu Studená valcovňa ostane zachovaná na súčasnej úrovni.

Prítomným zástupcom inštitúcií a verejnosti predstavil nové zariadenie, ktoré umožní košickým železiarom zásobovať pozinkovanými plechmi aj automobilový priemysel, manažér projektov U. S. Steel Košice Jozef Škrivánek. Linka bude umiestnená v severnej časti firmy a je podobná s pozinkovacou linkou postavenou v Salzgitteri. Navyše má ešte dve navíjačky. Dvestoosemdesiatšesť metrov dlhé zariadenie sa skladá zo vstupného úseku, čistiaceho úseku, procesného úseku a výstupného úseku. Linka bude široká tridsať metrov, v najvyššej časti dosiahne päťdesiatosem metrov. Plech bude zákazníkom dodávaný vo zvitkoch s vnútorným priemerom 508 a 610 milimetrov a vonkajším 2200 milimetrov. Zvitky šírky 1850 milimetrov budú dodávané v hmotnosti do 20 tisíc kilogramov. Súčasťou prezentácie boli i údaje o spotrebe médií a energií a tiež predpokladaných emisiách. Podľa vyjadrenia zástupcov oceliarskej firmy emisie do ovzdušia neprekročia limity určené zákonom.

Z pléna odznelo niekoľko otázok jediného zástupcu verejnosti, dnes už bývalého železiara, ktorý sa živo zaujímal o technické parametre linky a technológiu výroby.

Verejné prerokovávanie zámeru výstavby je súčasťou procesu posudzovania stavby pred vydaním stavebného povolenia na jej začatie.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov