KONTAKT    |   _eng _sk

Inšpirácie v kove v repríze v STM
           

Pridané: 4.10.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 40/2004
Inšpirácia v kove
Na otvorení výstavy v Slovenskom technickom múzeu nechýbali ani topmanažéri USSK - viceprezidenti Pape a Richardson.

S prácami mladých dizajnérov a ich pedagógov, ktoré vytvorili v U. S. Steel Košice počas nedávneho workshopu Inšpirácie v kove, sa môžu oboznámiť aj návštevníci Slovenského technického múzea v Košiciach. Vernisáž výstavy, ktorá je reprízou prezentácie v Galérii U. S. Steel Košice, sa uskutočnila v piatok 1. októbra 2004 za prítomnosti predstaviteľov U. S. Steel Košice a TU v Košiciach.

Inštalácia prác v priestoroch technického múzea nie je náhodná. Návštevníci, popri oboznamovaní sa so stálymi expozíciami dokumentujúcimi vývoj vedy a techniky, vnímajú aj dizajnérsku tvorbu historických produktov a môžu ich konfrontovať so súčasnosťou. V tomto prípade prostredníctvom diel workshopu, ktoré budú mať určite raz aj historickú hodnotu. Uviedol vo svojom príhovore Štefan Javnický, námestník STM v Košiciach pre hlavnú činnosť.

Premena kovu na umelecké diela sa stretla v Galérii U. S. Steel Košice počas troch týždňov trvania výstavy so záujmom verejnosti. Navštívilo ju vyše sto ľudí, čo možno považovať, povedal vo svojom vystúpení viceprezident U. S. Steel Košice pre výrobu Scott Pape, za úspech. Vyslovil nádej, že výstava v múzeu, osloví nielen odborníkov, ale aj čo najširšiu laickú verejnosť.

Spoluprácu U. S. Steel Košice a TU v Košiciach pri poriadaní, v tomto roku už tretieho ročníka dizajnérskeho workshopu, vyzdvihol prorektor pre vzdelávaciu činnosť TU v Košiciach Vladimír Penjak. Takáto práca, zdôraznil, má zmysel. Je spojením teórie a praxe a výmena skúseností na medzinárodnej úrovni vzájomne obohacuje.

Poďakovanie dekana Fakulty umení TU v Košiciach Jaroslava Jaremu patrilo všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu tohtoročného worskhopu. Mladí tvorcovia našli dobré podmienky pre prácu v SOU hutníckom v Šaci. Pomoc majstrov odborného výcviku je neoceniteľná. Dekan fakulty vyslovil presvedčenie, že prostriedky na poriadanie tejto akcie sa nájdu aj na budúci rok a že v Košiciach sa zídu mladí dizajnéri zo Slovenska i zahraničia v ešte hojnejšom počte než v roku 2004.

Výstava v STM v Košiciach je otvorená do konca októbra tohto roku.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice