KONTAKT    |   _eng _sk

Kde a ako budeme bývať
           

Pridané: 17.1.2005
Autor: Martina HEGEDÜSOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 03/2005

Druhý ročník ekologickej súťaže pre žiakov základných škôl

Eko súťaž
Vlani sa do súťaže prihlásilo 36 základných škôl z Košíc a ich okolia. Úsilie detí ocenil na slávnostnom vyhlásení najlepších projektov prezident USSK Christopher Navetta.

Spoločnosť U. S. Steel Košice už po druhý krát vyhlásila ekologickú súťaž Kde a ako budeme bývať určenú pre deti základných škôl v Košiciach a blízkom okolí. Cieľom je znovu podporiť v deťoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a zveľaďovaniu, ich kreativitu pri vytváraní projektov a taktiež ich priame zapojenie sa do ich realizácie.

V minulom roku sa zo 65 oslovených základných škôl do súťaže prihlásilo 36. Ocenených bolo 11 projektov zo základných škôl Košíc a aj okolia. V tomto roku dostalo propozície súťaže 59 základných škôl. Z každej z nich sa môže do súťaže zapojiť jeden kolektív žiakov, pričom počet detí nie je obmedzený.

Výberová komisia, ktorú tvoria, rovnako ako v predchádzajúcom ročníku, zástupcovia U. S. Steel Košice, Krajského školského úradu a Občianskeho združenia SOSNA, určila termín uzávierky prijímania projektov na 11. marec 2005. Po dôslednom prehodnotení jednotlivých projektov, ktoré musia spĺňať kritéria uvedené v propozíciách súťaže, budú v apríli vyhodnotené a vyhlásené víťazné projekty.

Aby sa do tejto súťaže zapojil čo najväčší počet žiakov, požiadali sme vedúceho oddelenia školstva Štefana Kandráča o možnosť prezentovať realizované minuloročné víťazné projekty na zasadnutí Rady riaditeľov základných škôl v Košiciach.

V tomto ročníku súťaže komisia ocení maximálne 5 projektov. Pri slávnostnom vyhodnotení súťaže žiacke kolektívy získajú aj zaujímavé vecné ceny.

Empty

ODPORÚČAME

11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
7.9.2017
Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld