KONTAKT    |   _eng _sk

Kde a ako budeme bývať
           

Pridané: 17.1.2005
Autor: Martina HEGEDÜSOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 03/2005

Druhý ročník ekologickej súťaže pre žiakov základných škôl

Eko súťaž
Vlani sa do súťaže prihlásilo 36 základných škôl z Košíc a ich okolia. Úsilie detí ocenil na slávnostnom vyhlásení najlepších projektov prezident USSK Christopher Navetta.

Spoločnosť U. S. Steel Košice už po druhý krát vyhlásila ekologickú súťaž Kde a ako budeme bývať určenú pre deti základných škôl v Košiciach a blízkom okolí. Cieľom je znovu podporiť v deťoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a zveľaďovaniu, ich kreativitu pri vytváraní projektov a taktiež ich priame zapojenie sa do ich realizácie.

V minulom roku sa zo 65 oslovených základných škôl do súťaže prihlásilo 36. Ocenených bolo 11 projektov zo základných škôl Košíc a aj okolia. V tomto roku dostalo propozície súťaže 59 základných škôl. Z každej z nich sa môže do súťaže zapojiť jeden kolektív žiakov, pričom počet detí nie je obmedzený.

Výberová komisia, ktorú tvoria, rovnako ako v predchádzajúcom ročníku, zástupcovia U. S. Steel Košice, Krajského školského úradu a Občianskeho združenia SOSNA, určila termín uzávierky prijímania projektov na 11. marec 2005. Po dôslednom prehodnotení jednotlivých projektov, ktoré musia spĺňať kritéria uvedené v propozíciách súťaže, budú v apríli vyhodnotené a vyhlásené víťazné projekty.

Aby sa do tejto súťaže zapojil čo najväčší počet žiakov, požiadali sme vedúceho oddelenia školstva Štefana Kandráča o možnosť prezentovať realizované minuloročné víťazné projekty na zasadnutí Rady riaditeľov základných škôl v Košiciach.

V tomto ročníku súťaže komisia ocení maximálne 5 projektov. Pri slávnostnom vyhodnotení súťaže žiacke kolektívy získajú aj zaujímavé vecné ceny.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva