KONTAKT    |   _eng _sk

Kde a ako budeme bývať
           

Pridané: 12.4.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 15/2004

Na oblasť ochrany ovzdušia, vôd, prírody, triedenie a zber odpadov je zameraná environmentálna súťaž, ktorú vo februári tohto roku vyhlásila pre žiakov základných škôl v Košiciach a ich okolí spoločnosť U. S. Steel Košice. Súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť u mládeže kladný vzťah k životnému prostrediu a k potrebe jeho ochrany, vzbudila mimoriadny ohlas. Do jej uzávierky, 31. marca 2004, prišlo na adresu útvaru GM pre environment zo 65 oslovených základných škôl dovedna 36 prihlášok.

Už tento týždeň, vo štvrtok 15. apríla, zasadne odborná porota, ktorá rozhodne o najlepších projektoch. Jej členmi sú za U. S. Steel Košice generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič a ľudia z jeho útvaru Róbert Brožek, Angelika Oravcová, ďalej Martina Hegedüšová z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, Viera Juríková z Krajského školského úradu Košice a Silvia Szabová z občianskeho združenia Sosna. Hodnotiť sa bude vplyv na životné prostredie, užitočnosť, finančná náročnosť a tiež originalita.

Výsledky budú známe do konca tohto mesiaca. Na víťazov čakajú finančné odmeny, ktoré im budú odovzdané počas osláv Dňa mesta Košice 6. mája 2004. Autori najlepšieho projektu môžu získať až 50 tisíc korún. Každé dieťa zapojené do súťaže dostane malú pozornosť.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice