KONTAKT    |   _eng _sk

KIDS nerušia
           Pridané: 19.7.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 29/2004

Košický integrovaný dopravný systém má aj napriek problémom budúcnosť

Košický integrovaný dopravný systém, známy pod skratkou KIDS, využívajú, zatiaľ iba obyvatelia mesta, od roku 1999. Za príplatok ku kupónu mestskej hromadnej dopravy, môžu jednoducho, bez toho, aby si museli pri každom prestupe zaobstarať nový cestovný lístok, absolvovať cestu na vybraných trasách zabezpečovaných nielen mestskou hromadnou dopravou, ale aj spojmi Slovenskej autobusovej dopravy a Železničnou spoločnosťou SR. Tento druh cestovania má priaznivcov aj v U. S. Steel Košice, ktorí využívajú na dopravu do a zo zamestnania vlaky smerujúce z Košíc do stanice Haniska. Tu prestúpia na autobusy vnútrozávodnej dopravy, ktoré ich prepravia do huty. Medzi cestujúcimi železiarmi sa pred niekoľkými dňami rozletela správa, že KIDS končí pre nedostatok finančných prostriedkov. Túto informáciu nám však nepotvrdil ani jeden zo zriaďovateľov a prevádzkovateľov KIDS.

"Žiaľ, pre nedostatok finančných prostriedkov nám chýbajú podrobnejšie dopravné prieskumy o tom, koľko ľudí využíva KIDS. Údaje, ktoré mám k dispozícii za roky 2002 a 2003, hovoria, že vlakmi sa v každom roku prepravilo približne 150 tisíc osôb a autobusmi 12 tisíc. Najviac sú využívané vlakové spojenia na trati Košice - Haniska na cestu do a zo zamestnania pracovníkmi U. S. Steel Košice a autobusy do Šace za rovnakým účelom," uviedol Emil Štelcl, vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva Magistrátu mesta Košice.

Tento systém dopravy má podľa jeho názoru budúcnosť, pretože umožňuje zvýšiť prepravné kapacity liniek mestskej hromadnej dopravy nie klasickým spôsobom - vytváraním nových liniek alebo zvyšovaním frekvencie spojov, ale efektívnejším rozložením prepravnej záťaže do existujúcich dopravných prúdov.

"Je vypracovaný a schválený projekt druhej etapy KIDS, podobne štúdiu o doprave v regióne spracoval aj Košický samosprávny kraj, s ktorým máme dohodu o vzájomnej podpore a spolupráci. Podľa mojich informácií ďalším rozvojom KIDS sa budú kompetentní podrobnejšie zaoberať už v najbližších týždňoch."

Podporu rozvoju KIDS vyjadril aj dopravný námestník DPMK Štefan Dutko. "Dopravný podnik robí všetko pre to, aby systém fungoval. Podstatné je, aby sa o KIDS zo strany železníc rozhodovalo v Košiciach a nie v ústredí, ktoré je niekoľko sto kilometrov ďaleko." Možnosť rušenia KIDS vylúčil aj Ladislav Olexa, prednosta obchodno - prepravnej správy divízie Osobnej dopravy železničnej spoločnosti SR v Košiciach. "Integrovaný dopravný systém má budúcnosť. Aj napriek problémom tento spôsob dopravy nerušíme, naopak, chceme ho rozšíriť. Pripravujeme projekt jeho rozšírenia smerom do Prešova. Rokovania sú plánované v auguste tohto roku."

Košický integrovaný dopravný systém ráta vo svojom projekte aj s dopravou priamo do U. S. Steel Košice. Bližšie tomuto zámeru sa ukazovala byť elektrifikácia úseku trate medzi Haniskou a Veľkou Idou. Železiarov nepoteší, že ani tohto roku nebude z elektrifikácie trate nič. Realizácia tohto projektu by umožnila zamestnancom cestovať až do stanice Veľká Ida, čo by skrátilo presun k pracoviskám huty. Zatiaľ končia v Haniske, odkiaľ ich prepravujú do podniku cez vrátnicu č. 4 autobusy. Najviac sú vyťažené spoje, podľa informácií Cestnej dopravy divízneho závodu Doprava, na rannú zmenu. Železiarom pristavujú jeden veľký a jeden malý autobus. Je to však aj tým, uviedli, že v Haniske nastupujú do autobusov tiež cestujúci, ktorí sa do stanice dopravujú bicyklami z okolitých dedín. Dobrou správou pre tých, ktorí sa obávali zrušenia svojich spojov je, že KIDS funguje naďalej.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov