KONTAKT    |   _eng _sk

Komu výťažok z predaja punču
           

Pridané: 2.2.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2004

Pamätáte sa? Pred Vianocami, od 5. do 23. decembra, sa každý deň podvečer hodinu a pol predával na Hlavnej ulici takzvaný primátorský punč. Za pultom ako prví stáli prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta a primátor Košíc Zdenko Trebuľa, potom sa pridali starostovia jednotlivých mestských častí, ale i riaditelia významných inštitúcií.

Minimálna cena nápoja bola síce iba dvadsať korún, no počas devätnástich dní sa podarilo nazbierať 56 810,40 korún. Výťažok z predaja punču, ako nás informovala hovorkyňa MMK Zuzana Bobríková, bude rozdelený medzi šesť subjektov. Po desaťtisíc korún dostanú oddelenie Detskej onkológie FNsP na Triede SNP 1, Klinika rádioterapie a onkológie FNsP L. Pasteura na Rastislavovej 43, Geriatrický ústav sv. Lukáša na Strojárskej 13, Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 a Zariadenie opatrovateľskej služby na Krosnianskej 13. Na výchovu mentálne postihnutej mládeže dostane odborné učilište na Alejovej ulici 6 zostávajúcu sumu - 6810,40 korún.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva