KONTAKT    |   _eng _sk

Kontrolóri nezistili žiadne nedostatky
           Pridané: 18.10.2017
Autor: -r-
Kategória: 10/2017

Ako dopadla koordinovaná kontrola prevencie závažných priemyselných havárií

Kontrolóri nezistili žiadne nedostatky Spoločnosť U. S. Steel Košice je na základe množstva nebezpečných látok v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií  zaradená do kategórie „B“, z čoho pre ňu vyplývajú povinnosti, ktorých plnenie monitorujú zainteresované orgány štátnej správy. Tohtoročná koordinovaná kontrola, ktorá bola prvou po schválení novej Bezpečnostnej správy U. S. Steel Košice v máji tohto roku štátnymi orgánmi na päťročné obdobie, sa uskutočnila od 7. júna do 5. októbra 2017. Zastrešovala ju Slovenská inšpekcia životného prostredia a zúčastnili sa na nej aj ďalšie kontrolné orgány štátnej správy, a to Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad - odbor krízového riadenia, Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Previerka bola zameraná na prevádzku mokrého plynojemu konvertorového plynu v divíznom závode Oceliareň.

Výsledky previerky stavu v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií prerokovali kontrolóri 5. októbra s viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom. Inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach v zastúpení Dany Vargovej konštatoval súlad s legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti, nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli porušením zákona č. 128/2015 Z.z.

„Chceli by sme poďakovať všetkým zamestnancom DZ Oceliareň za súčinnosť pri vykonávaní  tohtoročnej koordinovanej kontroly,“ dodal na záver riaditeľ pre krízový manažment Ján Hijj.

Empty

ODPORÚČAME

15.11.2017
Inovačný fond umožní investície do nových technológií aj v oblasti hutníctva
9.11.2017
Turné s názvom Slovensko diskutuje o EÚ zavítalo do Košíc
3.11.2017
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2017
23.10.2017
Príležitosť pre prospešné projekty košických hutníkov