KONTAKT    |   _eng _sk

Korad v Bukurešti
           Pridané: 14.3.2005
Autor: Zuzana DEMČÁKOVÁ, obchodná propagácia
Kategória: 11/2005

Medzinárodný špecializovaný veľtrh zameraný na vykurovanie ROMTHERM bol prvým veľtrhom v tomto roku, na ktorom sa spoločnosť U. S. Steel Košice prezentovala panelovými radiátormi KORAD. Na 11. ročníku veľtrhu v dňoch 1. - 5. marca 2005 v Bukurešti sa svojimi výrobkami prezentovalo vyše 240 vystavovateľov zo štrnástich krajín.

"Stánok U. S. Steel Košice navštívilo množstvo záujemcov z radov odbornej verejnosti, potenciálni obchodní partneri i koneční spotrebitelia," uviedol Ladislav Onderko, obchodný manažér pre predaj radiátorov. "Kvalita výrobkov, pružnosť dodávok a ponúkaný obchodný servis na vysokej úrovni nám umožnili zvýšiť podiel predaja na rumunskom trhu napriek silnejúcej a agresívnej konkurencii európskych značiek a rastúcim nárokom spotrebiteľov. Rumunsko možno zaradiť medzi krajiny s dynamicky a pozitívne rozvíjajúcou sa ekonomikou. Kapacita trhu sa zvýšila na približne 1 milión kusov radiátorov ročne a ďalej rastie. Naším cieľom na ďalšie obdobie je predovšetkým efektívne využiť tento trend, zvýšiť podiel na trhu, rozšíriť sortiment predávaných výrobkov o výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Zameriame sa na aktívnejšiu komunikáciu s odbornou verejnosťou, organizovanie seminárov a prezentácií."

Rumunsko považuje za kľúčový trh pre naše radiátory aj Ivo Gajdoš z marketingového servisu. Okrem U. S. Steel Košice sú v súčasnosti hlavnými dovozcami radiátorov PURMO, VOGEL NOOT, KORADO a DUNAFFER. Ostatní dovozcovia sú hlavne z Turecka. Predávajú radiátory nižšej kvality za nižšie ceny. "Na výstave sa zišli všetci významní dovozcovia panelových radiátorov na rumunskom trhu. Vzhľadom na absenciu domáceho výrobcu spotreba radiátorov odpovedá importu. Podľa prognózy na najbližšie roky by spotreba trhu, najmä v súvislosti so vstupom Rumunska do EÚ k 1. 1. 2007, mala rásť."

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov