KONTAKT    |   _eng _sk

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2017
           Pridané: 27.7.2017
Autor: c
Kategória: Aktuality

Dňa 25. júla 2017 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk dosiahnutý za druhý štvrťrok 2017 v sume 261 mil. USD. Pre porovnanie, v druhom štvrťroku 2016 dosiahla čistá strata 46 mil. USD a v prvom štvrťroku 2017 predstavovala čistá strata 180 mil. USD.   

David Burritt, prezident U. S. Steel a CEO komentoval uvedený výsledok nasledovne: „Naše prevádzky fungovali v druhom štvrťroku lepšie, najmä náš severoamerický segment plochých valcovaných výrobkov. Lepšia výroba spojená s vyššími cenami a objemami vo všetkých našich segmentoch a zlepšené výsledky v našich baníckych prevádzkach vyústili do zlepšenia prevádzkových výsledkov o 300 mil. USD v porovnaní s prvým štvrťrokom. Naša európska prevádzka naďalej prináša dobré výsledky a naša severoamerická výroba rúr ďalej napreduje k  návratu k ziskovosti. Sústreďujeme sa na naše strategické priority: dosahovanie výrobnej excelentnosti naprieč všetkými našimi segmentmi – od závodov až po podporné tímy; investovanie do našich prevádzok prostredníctvom programu revitalizácie aktív a poskytovanie zdrojov našim zamestnancom, aby mohli implementovať pozitívne, podstatné zmeny. Úspešné uskutočňovanie tejto stratégie prinesie kontinuálne zlepšovanie v oblasti bezpečnosti, kvality, dodávok a nákladov a vytvorí zmysluplnú hodnotu pre všetky zainteresované strany vrátane zamestnancov, zákazníkov a akcionárov.“

Zisk zo všetkých segmentov pred úrokmi a zdanením dosiahol v druhom štvrťroku 2017 výšku 253 miliónov USD, resp. 66 USD/tonu. Pre porovnanie, za prvý štvrťrok 2017 predstavovala strata zo všetkých segmentov pred úrokmi a zdanením 47 miliónov USD, resp. 13 USD/tonu a za druhý štvrťrok 2016 bola strata pred úrokmi a zdanením 7 miliónov USD, resp. 2 USD/tonu. V druhom štvrťroku 2017 sme dosiahli daňové zvýhodnenie vo výške 16 mil. USD z nášho nezdaneného zisku vo výške 245 mil. USD. K 31. júnu 2017 mala United States Steel Corporation pozitívny prevádzkový cash flow vo výške 242 mil. USD, hotovosť 1,5 miliardy USD a celkovú likviditu 3,3 miliardy USD, najvyššiu od odčlenenia sa od Marathon Oil koncom roka 2001. 

V európskom segmente došlo k poklesu výsledkov za druhý štvrťrok v porovnaní s prvým štvrťrokom 2017 z dôvodu nepriaznivého vplyvu FIFO metódy oceňovania zásob. Tento pokles bol len čiastočne kompenzovaný vyššími priemernými realizovanými cenami a dodávkami, nižšími nákladmi na suroviny a energie, ako aj priaznivým vplyvom zahraničných výmenných kurzov. Segment U. S. Steel Europe vykázal za druhý štvrťrok 2017 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 55 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 20 miliónov USD a výrobné kapacity boli v druhom štvrťroku 2017 využívané na 103 percent.

K výhľadu hospodárenia spoločnosti U. S. Steel do konca roka 2017 David Burritt uviedol: "Na trhu s plochými valcovanými výrobkami a takisto v európskom segmente sme v súčasnosti svedkami zvýšeného optimizmu vďaka zvýšeniu cien a stabilnému celkovému dopytu. Náš segment výroby rúr naďalej ťaží zo zlepšení, ktoré sme uskutočnili vo výrobe a nákladoch, ako aj zo zlepšených podmienok na trhu. Pokračujeme vo zvyšovaní investícií do našich výrobných zariadení aj do ľudí. Tieto strategické investície v spojení s naším zameraním sa na dosiahnutie výrobnej excelentnosti prinesú ďalšie zlepšovanie v oblasti bezpečnosti, kvality, dodávok a nákladov, čo nám umožní uspieť počas celého hospodárskeho cyklu a podporiť budúce iniciatívy smerujúce k rastu.“

V prípade, ak podmienky na trhu zostanú na súčasnej úrovni, očakávame:

• čistý zisk za rok 2017 na úrovni okolo 300 mil. USD, čo predstavuje 1,70 USD na akciu a konsolidovaný upravený výsledok EBITDA približne 1,1 miliardy USD

◦ EBITDA podľa segmentov:

◦ Ploché valcované výrobky: zisk približne 750 miliónov USD;

◦ U. S. Steel Europe: zisk približne 400 mil. USD;

◦ Rúrovne: strata približne 50 miliónov USD;

• v ostatných oblastiach podnikania porovnateľné výsledky s rokom 2016 a výdavky na dôchodkové benefity vo výške cca 60 mil. USD. 

Domnievame sa, že podmienky na trhu, ktoré zahŕňajú spotové ceny, náklady na suroviny, zákaznícky dopyt, objemy dovozu, zásoby v dodávateľskom reťazci, počet vrtných súprav a ceny energií, sa v roku 2017 zmenia a počas týchto zmien očakávame, že sa odrazia aj v našom čistom zisku a upravenom výsledku EBITDA.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov