KONTAKT    |   _eng _sk

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2018
           Pridané: 5.11.2018
Autor: -c-
Kategória: Aktuality

Dňa 1. novembra 2018 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk za 3. štvrťrok 2018 vo výške 291 mil. USD, ktorý po úprave predstavoval 321 mil. USD. Pre porovnanie, v 3. štvrťroku 2017 dosiahla korporácia čistý zisk 147 mil. USD, ktorý po úprave predstavoval 161 mil. USD.

David Burritt, prezident U. S. Steel a CEO k dosiahnutému výsledku povedal: „Výsledky za tretí štvrťrok boli v súlade s našimi očakávaniami, pričom sa výrazne zlepšil zisk nášho segmentu plochých valcovaných výrobkov a segment rúr sa vrátil k ziskovosti.“

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 3. štvrťrok 2018 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 72 mil. USD. Kapitálové výdavky dosiahli 25 mil. USD a výrobné kapacity boli v 3. štvrťroku 2018 využívané na 96 percent.

K výhľadu na rok 2018 David Burritt uviedol: “Podmienky na trhu zostávajú dobré a spotreba koncových spracovateľov ocele je stabilná. Počas dlhšej doby sme zaznamenali nižšie objednávky od zákazníkov v dôsledku padajúcich spotových a indexových cien. Napriek tomu však očakávame, že pokračujúci silný dopyt po oceli podporí priaznivé podmienky na trhu aj pri vstupe do roku 2019.“

V segmente severoamerických plochých valcovaných výrobkov očakávame, že výsledky sa budú naďalej zlepšovať najmä kvôli zvýšenému predaju výrobkov a nižším nákladom na údržbu a odstávky, ktoré však môžu byť čiastočne znížené nižšími priemernými realizovanými cenami. Napriek určitému zmierneniu na trhu s rúrami pre energetiku, v segmente severoamerických rúr očakávame taktiež postupné zlepšovanie najmä vďaka zvýšenému predaju, ktoré však môže byť čiastočne znížené nižšími priemernými realizovanými cenami. V európskom segmente očakávame pokles najmä kvôli preceneniu skladových zásob súvisiacich s premenlivosťou cien nerastných surovín.

V súčasnosti očakávame, že vo 4. štvrťroku 2018 dosiahneme upravený zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške približne 575 mil. USD, čím by upravený výsledok EBITDA za celý rok 2018 mal byť na úrovni približne 1,8 miliardy USD.

Empty

ODPORÚČAME

16.11.2018
S energiami je potrebné narábať rozumne
5.11.2018
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2018
8.10.2018
Oceľ ostáva dominantným materiálom
24.9.2018
Ocenili dlhoročnú prácu desiatich košických hutníkov