KONTAKT    |   _eng _sk

Letná olympiáda USSK, XIV. ročník
           

Pridané: 16.8.2004
Autor: Ján CABAN
Kategória: 33/2004
Čiapka a zachytávače potu

Niekoľko dní potom ako sa skončí Letná olympiáda v Aténach, začnú sa súťaže XIV. ročníka našej olympiády. Organizačný výbor sa pripravuje na svoje prvé zasadnutie, ktoré sa uskutoční 24. augusta 2004 o 10:00 hod. v jedálni SOU v Šaci. Tento termín je súčasne aj dátumom, dokedy sa môžu prihlasovať účastníci olympiády do súťaží. Spôsobov je, ako sme už informovali aj v Oceli východu, niekoľko.

V písomnej forme sú k dispozícii prihlášky v DZ a úsekoch viceprezidentov a GM, v elektronickej podobe na INTRANETE. Pre súťaže jednotlivcov uverejňujeme prihlášku v dnešnej Oceli východu. Prihlášky odovzdajte zástupcom jednotlivých DZ, úsekov, útvarov, členom organizačného výboru, alebo ich pošlite v elektronickej podobe na adresy uverejnené na intranete, alebo ich doručte prostredníctvom vedúcich športov na zasadnutie organizačného výboru najneskôr do 23. 8. 2004. Bola by škoda, keby sa čo i len jedna prihláška do súťaží v desiatich športových odvetviach, nedostala na správne miesto.

Pre všetkých olympionikov budú pripravené športové čiapky, zachytávače potu (na snímke) a ďalšie novinky. Veríme, že si atmosféru práve prebiehajúcich olympijských hier prenesiete aj na športoviská našej letnej olympiády.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva