KONTAKT    |   _eng _sk

Medzi 10 top manažérmi kvality ďalší železiar
           Pridané: 8.11.2004
Autor: Anton DOBOŠ, riaditeľ QMS
Kategória: 45/2004

Slovenská spoločnosť pre kvalitu každoročne organizuje stretnutie odborníkov na kvalitu v rámci konferencie pri príležitosti Európskeho týždňa kvality a Svetového dňa kvality. Jedenásty ročník tejto medzinárodnej konferencie sa uskutoční v Žiline v dňoch 10. - 11. novembra 2004. Organizátorom podujatia je Slovenská spoločnosť pre kvalitu v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Fórum učiteľov kvality pod záštitou ministra školstva SR a Rady Národného programu kvality SR.

Mottom tohtoročnej konferencie je Orientácia na procesy - orientácia na kvalitu. V tejto oblasti narastá tlak na zvyšovanie flexibility, výkonnosti, ako aj úsporu nákladov a každoročne sa zvyšujú požiadavky na optimálne organizovanie procesov, ktoré je potrebné neustále zlepšovať.

Súčasťou konferencie bude aj slávnostné vyhlásenie výsledkov III. ročníka súťaže 10 TOP manažérov kvality v roku 2004. Ako nás už z ústredia SSK informovali, k našim trom oceneným zamestnancom z predošlých ročníkov sa tento rok pripojí aj Andrej Sabol, vedúci oddelenia Rozvoj EMS útvaru Riaditeľa QMS, ktorý splnil náročné kritéria súťaže v rozvoji odbornosti, zvyšovaní svojich vedomostí a prispel osobným podielom na budovaní systému environmentálneho manažérstva a vytváraní imidžu firmy U. S. Steel Košice, s. r. o. Je to ocenenie nielen práce jedinca, ale aj celej spoločnosti, ktorá dosahuje výnimočné výsledky zabezpečujúce organizácii úspech a dlhodobo udržateľný rozvoj.

Otvorením týždňa kvality bude slávnostné vyhlásenie víťazov a ocenených v súťaži o Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu 2004 v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu, ktoré sa bude konať aj za prítomnosti zástupcov našej spoločnosti.

Slávnostnú chvíľu umocní skutočnosť, že národné ceny súťaže prevezmú z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča všetky ocenené výrobné a nevýrobné organizácie.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov