KONTAKT    |   _eng _sk

Metalurgia 2004 už o týždeň
           Pridané: 12.4.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 15/2004

Presne o týždeň, v stredu 21. apríla 2004, sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutoční v poradí už piaty ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie pod názvom Metalurgia 2004. Vychádzajúc z požiadaviek na zlepšenie prípravy študentov, ktorá vedie k samostatnej odbornej činnosti, ju vyhlasuje dekan Hutníckej fakulty každý rok na začiatku letného semestra. Je to zároveň veľmi účinná forma rozvoja talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností budúcich hutníkov - inžinierov i doktorandov.

Ako nás informovala Dana Baricová, predsedníčka organizačného výboru konferencie, podujatie má súťažný charakter. Od roku 2000 sa na ňom zúčastnilo bezmála 150 mladých ľudí, z nich dvanásť zastupovalo vysoké školy a univerzity z Českej republiky a Poľska. V tomto roku budú poslucháči denného inžinierskeho štúdia súťažiť v sekciách hutníctvo kovov, materiálové inžinierstvo, energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, environmentalistika a v sekcii inžinierstvo riadenia priemyslu.

Členovia porôt budú hodnotiť obsah práce, jej grafickú úroveň, diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce, jeho prednes a vystupovanie. Na víťazov v každej sekcii čakajú finančné odmeny. Študentskú odbornú vedeckú konferenciu Metalurgia 2004, tak ako po iné roky, sponzorsky podporuje spoločnosť U. S. Steel Košice. Odborníci z radov jej zamestnancov sú navyše členmi hodnotiacich porôt.

Empty

ODPORÚČAME

17.4.2018
Obrovské povzbudenie a skvelý úspech
11.4.2018
Aký vplyv na slovenskú oceľ bude mať zavedenie ciel na dovoz do USA
3.4.2018
Stanovisko U. S. Steel Košice
14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ