KONTAKT    |   _eng _sk

Metalurgia 2004 už o týždeň
           

Pridané: 12.4.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 15/2004

Presne o týždeň, v stredu 21. apríla 2004, sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutoční v poradí už piaty ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie pod názvom Metalurgia 2004. Vychádzajúc z požiadaviek na zlepšenie prípravy študentov, ktorá vedie k samostatnej odbornej činnosti, ju vyhlasuje dekan Hutníckej fakulty každý rok na začiatku letného semestra. Je to zároveň veľmi účinná forma rozvoja talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností budúcich hutníkov - inžinierov i doktorandov.

Ako nás informovala Dana Baricová, predsedníčka organizačného výboru konferencie, podujatie má súťažný charakter. Od roku 2000 sa na ňom zúčastnilo bezmála 150 mladých ľudí, z nich dvanásť zastupovalo vysoké školy a univerzity z Českej republiky a Poľska. V tomto roku budú poslucháči denného inžinierskeho štúdia súťažiť v sekciách hutníctvo kovov, materiálové inžinierstvo, energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, environmentalistika a v sekcii inžinierstvo riadenia priemyslu.

Členovia porôt budú hodnotiť obsah práce, jej grafickú úroveň, diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce, jeho prednes a vystupovanie. Na víťazov v každej sekcii čakajú finančné odmeny. Študentskú odbornú vedeckú konferenciu Metalurgia 2004, tak ako po iné roky, sponzorsky podporuje spoločnosť U. S. Steel Košice. Odborníci z radov jej zamestnancov sú navyše členmi hodnotiacich porôt.

Empty

ODPORÚČAME

23.10.2017
Príležitosť pre prospešné projekty košických hutníkov
11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov