KONTAKT    |   _eng _sk

Monitor základných životných funkcií
           

Pridané: 7.2.2005
Autor: Magdaléna Fecurková
Kategória: 06/2005

Transplantačné centrum FN L. Pasteura na Triede SNP v Košiciach

V Košiciach máme jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku, ktoré sa zaoberá transplantáciou obličiek pacientov, ktorí sú odkázaní na liečbu dialýzou - Transplantačné centrum Fakultnej nemocnice na Triede SNP. Ročne sa tu podrobí náročnej operácii priemerne dvadsať pacientov s obličkovým zlyhaním. Sú medzi nimi aj zamestnanci U. S. Steel Košice.

Podľa koordinátora transplantačného centra Ľuboslava Beňu je najdôležitejšie to, že aj keď ide o liečbu vysoko nákladnú, vracia ľudí späť do normálneho života. Tak spoločenského, ako aj pracovného.

V priebehu operácie, ale i po jej zavŕšení, je extrémne dôležité sledovať základné životné funkcie organizmu pacienta. Tím lekárov prístroj, ktorý by túto úlohu plnil, síce k dispozícii mal, ale... Po dvadsiatich rokoch prevádzky bol už technicky i morálne opotrebovaný a nespĺňal tak požadované kritériá. Pomoc Nadácie U. S. Steel Košice, vďaka ktorej transplantačné centrum získalo jeden statický a jeden prenosný monitor základných životných funkcií, si tu veľmi cenia.

Prístroj dokáže pacientovi odmerať, zaznamenať a uchovať v pamäti tlak krvi, činnosť srdca, dýchanie, počet vdychov a saturáciu, to znamená do akej miery je jeho krv okysličená, do akej miery je systém schopný dodávať dostatok kyslíka tkanivám a orgánom. Dnes si už nevedia lekári bez neho svoju prácu ani predstaviť. Využíva sa denno-denne. Vlani bolo spolu na transplantačnom a nefrologickom oddelení hospitalizovaných vyše 400 pacientov.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva