KONTAKT    |   _eng _sk

Nový generálny manažér pre výskum a vývoj
           

Pridané: 13.9.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 37/2004
Mannion

Nástupcom Roberta Frascarelliho v pozícii generálneho manažéra pre výskum a vývoj U. S. Steel Košice, ktorý sa po štyroch rokoch pôsobenia v Košiciach vrátil do USA, je od 1. septembra Frederick Mannion.

Frederick Mannion vyštudoval Univerzitu Carnegie Mellon v Pittsburghu. Titul Ph.D. a ME získal na Univerzite Drexel vo Philadelphii v oblasti materiálového inžinierstva. Do Košíc prišiel po pätnásťročnom pôsobení vo výskume v závode Monroeville U. S. Steel.

Profesionálnu dráhu výskumníka v U. S. Steel začínal v oblasti termodynamiky a chemickej kinetiky. Pracoval na rôznych projektoch týkajúcich sa výroby ocele a plynulého odlievania. Neskôr ho povýšili na manažéra riadiaceho skupinu Výroby ocele a odlievania. V tejto pozícii, uviedol pre Oceľ východu, sa zaoberal vývojom procesov a projektmi technologickej implementácie pre ďalšie domáce závody U. S. Steel. Donedávna bol divíznym manažérom procesných technológií. Záber jeho činnosti bol široký: suroviny, výroba koksu, výroba železa, výroba ocele, plynulé odlievanie ocele do brám, analýzy porúch, fyzikálne a matematické modelovanie a žiaruvzdorné materiály.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva