KONTAKT    |   _eng _sk

O možnostiach práce, ale i dôchodkoch
           Pridané: 25.10.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Kategória: 43/2004

Žiaci SOU hutníckeho sa na besede stretli aj s viceprezidentom Miroslavom Kiraľvargom

SOU
Na besede so študentmi SOU hutníckeho sa zúčastnil aj viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga.

Celý minulý týždeň trvali oslavy v Strednom odbornom učilišti hutníckom v Košiciach - Šaci pri príležitosti 40. výročia jeho existencie. Organizátori pripravili pre žiakov, vlastných zamestnancov i pozvaných hostí bohatý program. Okrem výstavy, na ktorej študenti prezentovali svoje úspechy na rôznych súťažných podujatiach a prehliadkach tvorivosti, športových akcií, stretnutí s bývalými pedagógmi i absolventmi školy, sa v utorok 19. októbra uskutočnila aj beseda.

Pozvanie na ňu prijali viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, podpredseda Košického samosprávneho kraja Michal Iľko a starosta Mestskej časti Košice - Šaca Rudolf Reštei.

Tí, čo tvrdia, že mladých dôchodková reforma nezaujíma, by sa iste čudovali. Už prvá otázka, ktorú jeden zo študentov adresoval viceprezidentovi pre ľudské zdroje Miroslavovi Kiraľvargovi, sa dotýkala práve tejto problematiky. Chcel vedieť, ako sa bude táto otázka riešiť v podniku. Viceprezident jeho záujem ocenil a vysvetlil, že spoločnosť U. S. Steel Košice prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré v rámci dôchodkovej reformy bude predstavovať jej tzv. tretí pilier. Má veľký záujem na tom, aby peniaze, ktoré si zamestnanci sporia na svojom osobnom účte v DDP Stabilita a na ktorý im prispieva aj zamestnávateľ, boli čo najlepšie zhodnocované.

To, čo sa dnešných študentov bytostne dotýka, sú možnosti zamestnania sa po ukončení školy. Nečudo, že jedna z otázok smerovala práve do tejto oblasti. Mladých ľudí tiež zaujímalo, ako bude pokračovať spolupráca medzi U. S. Steel Košice a učilišťom. "Chceme ju ešte zlepšiť. Škola je veľmi blízko fabriky a pripravuje pre prax profesie, ktoré sú veľmi potrebné pre našu spoločnosť," odpovedal Miroslav Kiraľvarga. Do úvahy, ako informoval, prichádza aj možnosť vytypovania si nových posíl do fabriky už počas štúdia. Samozrejme, podmienkou je úspešne prejsť výberovým konaním, ktoré je v U. S. Steel Košice pri prijímaní nových zamestnancov nevyhnutné.

Na vyše hodinu trvajúcej besede sa potom hovorilo o probléme sťahovania bilingválneho gymnázia do Košíc i zámeroch samospráv v oblasti ekonomického rozvoja a zlepšenia vzdelávacích, kultúrnych a športových potrieb mladých ľudí.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov