KONTAKT    |   _eng _sk

O zmenách budú zamestnanci informovaní
           

Pridané: 12.1.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 02/2004

Nový sociálny systém a predkladanie potrebných dokladov

Rozsiahle zmeny v sociálnom systéme Slovenska, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2004, sa dotýkajú pracujúcich i nepracujúcich občanov. Reforma Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú schválila Národná rada SR, rieši sociálnu pomoc a rodinnú politiku, trh práce a politiku nezamestnanosti, systém dôchodkového zabezpečenia i sociálneho poistenia. Nové zákony a predpisy prinášajú aj niektoré zmeny v predkladaní dokladov potrebných pre Sociálnu poisťovňu. Menia sa i povinnosti zamestnávateľov.

"V týchto dňoch intenzívne komunikujeme so Sociálnou poisťovňou a predpokladáme, že v najbližších dňoch už budú mať zamestnávatelia všetky potrebné informácie týkajúce sa zmien k dispozícii," uviedla vedúca odboru Mzdové záležitosti U. S. Steel Košice Katarína Spišáková.

"Akonáhle budeme mať komplexné inštrukcie a potrebné formuláre, budeme informovať zamestnancov U. S. Steel Košice o tom, ktorými dokladmi sa budú uplatňovať nároky zamestnancov na jednotlivé dávky v zmysle nových zákonov. Všetky zmeny budú realizované do konca tohto mesiaca a premietnu sa do zúčtovania miezd za mesiac január." Informácie môžu zamestnanci nájsť na intranetovej stránke odboru Mzdové záležitosti.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva