KONTAKT    |   _eng _sk

Odborná konferencia Bezpečný podnik
           Pridané: 21.3.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 12/2005

V dňoch 16. - 17. marca 2005 sa v bratislavskom hoteli Kyjev uskutočnila celoslovenská konferencia pod názvom Bezpečný podnik. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia priemyselných podnikov, štátnej správy a akademickej obce. U. S. Steel Košice reprezentovali viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, riaditeľ pre Bezpečnosť a hygienu práce (BaHP) Milan Ondáš, pracovník útvaru BaHP Martin Harvan a riaditeľ kancelárie viceprezidenta pre ľudské zdroje Robert Meitner.

"Hlavnými témami podujatia," informoval R. Meitner, "boli rozvojové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémový prístup v riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/ 1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a náplne cielených lekárskych prehliadok vo vzťahu k pracovným podmienkam."

V bloku prednášok Skúsenosti s uplatňovaním systému riadenia BOZP vystúpil ako prvý s prednáškou U. S. Steel Košice - bezpečný podnik M. Kiraľvarga.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov