KONTAKT    |   _eng _sk

Podľa profesora Blecka sme v USSK dosiahli významné pozitívne zmeny
           

Pridané: 30.5.2005
Autor: Jozef BILLY, Útvar GM pre výskum a vývoj
Kategória: 22/2005

Doktorandi a študenti RWTH v Aachene navštívili U. S. Steel Košice

Študenti

V minulých dňoch navštívila U. S. Steel Košice skupina dvadsiatich šiestich doktorandov a študentov z RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) v Aachene. RWTH Aachen je špičková univerzita v Nemecku, na ktorej v súčasnosti študuje 28 500 študentov, z nich takmer 20 percent tvoria zahraniční študenti.
Jedným z najznámejších a najvplyvnejších inžinierskych pracovísk univerzity je inštitút Metalurgie (IEHK), ktorý vedie prorektor pre štruktúru, výskum a akademické vzdelávanie Wolfgang Bleck. Pred svojím príchodom na univerzitnú pôdu v roku 1994 pôsobil od roku 1980 vo výskumných a vývojových laboratóriách nemeckého výrobcu ocele číslo jeden firmy Thyssen. Profesor Bleck so svojimi kolegami je natoľko významná osobnosť, že v istých smeroch svojimi výsledkami významne ovplyvňuje súčasné i budúce trendy v metalurgii, najmä vysokopevných ocelí. Veľmi živé kontakty s inštitútom IEHK má Hutnícka fakulta TU Košice, vďaka ktorým sa na niekoľkomesačných pobytoch aktívne zúčastnili slovenskí študenti, ktorí teraz pracujú ako vývojoví pracovníci v U. S. Steel Košice.

Hostí prijal viceprezident pre výrobu Scott Pape, ktorý ich oboznámil s hlavnými súčasnými aktivitami v spoločnosti. Pozornosť sústredil nielen na výrobné ciele, ale poukázal na bezpečnostné a environmentálne úspechy U. S. Steel Košice. Nemeckí hostia si potom prezreli zariadenia firmy v celom technologickom toku. Po skončení prehliadky prevádzok navštívili ešte Útvar generálneho manažéra pre výskum a vývoj, kde ich privítal generálny manažér Frederick Mannion. V popoludňajších hodinách na pracovnom seminári prof. Bleck informoval prítomných zamestnancov spoločnosti o najnovších trendoch vo vývoji automobilových a vysokopevných ocelí v Nemecku. Konštatoval, že od poslednej návštevy kombinátu pred piatimi rokmi, postrehol v U. S. Steel Košice významné zmeny, všetky pozitívnym smerom. Pozval špecialistov firmy na podujatia, ktorých odborným garantom je RWTH Aachen.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva