KONTAKT    |   _eng _sk

Podľa profesora Blecka sme v USSK dosiahli významné pozitívne zmeny
           Pridané: 30.5.2005
Autor: Jozef BILLY, Útvar GM pre výskum a vývoj
Kategória: 22/2005

Doktorandi a študenti RWTH v Aachene navštívili U. S. Steel Košice

Študenti

V minulých dňoch navštívila U. S. Steel Košice skupina dvadsiatich šiestich doktorandov a študentov z RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) v Aachene. RWTH Aachen je špičková univerzita v Nemecku, na ktorej v súčasnosti študuje 28 500 študentov, z nich takmer 20 percent tvoria zahraniční študenti.
Jedným z najznámejších a najvplyvnejších inžinierskych pracovísk univerzity je inštitút Metalurgie (IEHK), ktorý vedie prorektor pre štruktúru, výskum a akademické vzdelávanie Wolfgang Bleck. Pred svojím príchodom na univerzitnú pôdu v roku 1994 pôsobil od roku 1980 vo výskumných a vývojových laboratóriách nemeckého výrobcu ocele číslo jeden firmy Thyssen. Profesor Bleck so svojimi kolegami je natoľko významná osobnosť, že v istých smeroch svojimi výsledkami významne ovplyvňuje súčasné i budúce trendy v metalurgii, najmä vysokopevných ocelí. Veľmi živé kontakty s inštitútom IEHK má Hutnícka fakulta TU Košice, vďaka ktorým sa na niekoľkomesačných pobytoch aktívne zúčastnili slovenskí študenti, ktorí teraz pracujú ako vývojoví pracovníci v U. S. Steel Košice.

Hostí prijal viceprezident pre výrobu Scott Pape, ktorý ich oboznámil s hlavnými súčasnými aktivitami v spoločnosti. Pozornosť sústredil nielen na výrobné ciele, ale poukázal na bezpečnostné a environmentálne úspechy U. S. Steel Košice. Nemeckí hostia si potom prezreli zariadenia firmy v celom technologickom toku. Po skončení prehliadky prevádzok navštívili ešte Útvar generálneho manažéra pre výskum a vývoj, kde ich privítal generálny manažér Frederick Mannion. V popoludňajších hodinách na pracovnom seminári prof. Bleck informoval prítomných zamestnancov spoločnosti o najnovších trendoch vo vývoji automobilových a vysokopevných ocelí v Nemecku. Konštatoval, že od poslednej návštevy kombinátu pred piatimi rokmi, postrehol v U. S. Steel Košice významné zmeny, všetky pozitívnym smerom. Pozval špecialistov firmy na podujatia, ktorých odborným garantom je RWTH Aachen.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov