KONTAKT    |   _eng _sk

Pomôžme sami sebe!
           Pridané: 8.3.2004
Autor: Ľudmila KNĚŽSKÁ
Kategória: 10/2004

Do 30. marca tohto roku má každý z nás možnosť rozhodnúť sa, ktorému oprávnenému subjektu daruje dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2003. Jedným z nich je aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá bola založená s cieľom podporovať región Košíc v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a humanity.

Zamestnanci spoločnosti, ktorí majú prístup na intranet nájdu vzory tlačív Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkoch na adrese www.intranet.usske.sk/HR/Salary/aktuality.htm (stránka odboru Mzdové záležitosti - aktuality).

Vo vyhlásení o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 percentám zaplatenej dane treba uviesť okrem vašich osobných údajov, sumy a zdaňovacieho obdobia aj prijímateľa. V centrálnom zozname prijímateľov je Nadácia U. S. Steel Košice registrovaná pod poradovým číslom 3027. Ak ste sa rozhodli venovať práve jej dve percentá zo zaplatenej dane, tu sú potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35549891

Tí zo zamestnancov, ktorí nemajú prístup na intranet, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi o nadácii U. S. Steel Košice dostanú prostredníctvom personálneho útvaru. Odvedený podiel zo zaplatenej dane bude použitý na nákup konkrétneho zdravotníckeho prístroja, ktorý bude slúžiť zamestnancom U. S. Steel Košice a ich rodinným príslušníkom.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov