KONTAKT    |   _eng _sk

Pomôžme sami sebe!
           

Pridané: 15.3.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Ľudmila KNĚŽSKÁ
Kategória: 11/2004

Už ste sa rozhodli, ktorému z oprávnených subjektov darujete dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2003? V centrálnom zozname prijímateľov je aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá bola založená s cieľom podporovať košický región v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a humanity.

Poukázaný podiel zo zaplatenej dane Nadácia U. S. Steel Košice použije na nákup konkrétnych zdravotníckych prístrojov, ktoré budú slúžiť zamestnancom U. S. Steel Košice a ich rodinným príslušníkom. Ak sa rozhodnete venovať svoje dve percentá práve jej, stačí vyplniť vyhlásenie s predtlačenými údajmi o Nadácii U. S. Steel Košice, ktoré budú distribuované medzi zamestnancov spoločnosti a odovzdať ho svojej mzdovej účtovníčke najneskôr do 15. apríla 2004.

Navyše, potrebné tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkoch nájdete na intranete, a to na adrese:
www.intranet.usske.sk/HR/Salary/aktuality.htm (stránka odb. Mzdové záležitosti - aktuality).

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva