KONTAKT    |   _eng _sk

Pomôžme sami sebe!
           

Pridané: 22.3.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 12/2004

V tomto roku môže každý z nás po prvýkrát darovať oprávnenému subjektu namiesto jedného až dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2003. Ak ste sa rozhodli venovať ich Nadácii U. S. Steel Košice, založenej s cieľom podporovať košický región v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a humanity, stačí, ak vyplníte vyhlásenie s predtlačenými údajmi, ktoré budú v týchto dňoch distribuované medzi zamestnancov spoločnosti.

O všetko ostatné sa už postará vaša mzdová účtovníčka, ktorej treba vyplnené tlačivo odovzdať najneskôr 15. apríla 2004. Potrebné tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov možno nájsť aj na intranete, konkrétne na adrese www.intranet.usske.sk/HR/Salary/aktuality.htm (na stránke odboru Mzdové záležtosti-aktuality).

Výťažok použije Nadácia U. S. Steel Košice na nákup zdravotníckych prístrojov, ktoré budú slúžiť zamestnancom spoločnosti a ich rodinným príslušníkom.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva