KONTAKT    |   _eng _sk

Poradili ako začať
           

Pridané: 17.5.2004
Autor: Kamila DEMKOVÁ, foto: autorka
Kategória: 20/2004

Séria workshopov o tom, ako získať finančné prostriedky z fondov EÚ

Workshop
Účastníci workshopu živo diskutovali o problémoch súvisiacich s podávaním žiadostí o financie z fondov EÚ.

V stredu minulého týždňa sa v košickom Teledome uskutočnil prvý zo série šiestich workshopov organizovaných spoločnosťou U. S. Steel Košice v spolupráci s firmou S & K Management Systems pre záujemcov najmä z tretieho sektora o možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ pri rozvoji košického regiónu.

Základné informácie podala Miloslava Molnárová z Úradu vlády SR, ktorá poradila ako začať, správne vypracovať žiadosť o grant, čo má obsahovať projekt a s akými chybami sa ministerstvá, ako príjemcovia žiadostí, najčastejšie stretávajú. Niekedy je žiadosť odmietnutá len preto, že obsahuje formálne chyby, hoci samotný projekt by mal šancu na úspech. Ako sa účastníci dozvedeli, dôležitým predpokladom prijatia žiadosti je najmä transparentnosť projektu.

Záujemci o grant v prípade úspechu môžu rátať so 75-percentným finančným pokrytím nákladov, štvrtinu si však musia zabezpečiť z iných zdrojov.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice