KONTAKT    |   _eng _sk

Práce mladých dizajnérov v Galérii U. S. Steel Košice
           

Pridané: 30.8.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 35/2004

Štyridsaťštyri originálnych diel účastníkov tretieho ročníka medzinárodného workshopu Inšpirácie v kove môže verejnosť až do 17. septembra 2004 obdivovať v Galérii U. S. Steel Košice. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v utorok 31. augusta za prítomnosti viceprezidentov U. S. Steel Košice Petra Richardsona, Jamesa Connora, Martina Pitoráka, Scotta Pape, prorektora TU v Košiciach Vladimíra Penjaka, riaditeľa STM v Košiciach Eugena Labaniča, dekana Fakulty umení TU v Košiciach Jaroslava Jaremu a profesorov a študentov katedier dizajnu štyroch vysokých škôl. Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili mladí dizajnéri z STU Bratislava, TU Košice, ASP Krakov a VUT Brno. Aktívnu pomoc pri tvorbe im poskytli majstri odborného výcviku SOU hutníckeho v Šaci.

Podujatie organizované košickou oceliarskou spoločnosťou a Technickou univerzitou v Košiciach označil P. Richardson vo svojom príhovore za ďalší príklad cielenej snahy spoločnosti podporovať talentovaných mladých ľudí. Význam tvorivej dielne pri výmene skúseností a jej z roka na rok vyššiu úroveň vyzdvihol V. Penjak. Práce šestnástich účastníkov tohtoročného workshopu, uviedol E. Labanič, budú po ukončení výstavy v areáli U. S. Steel Košice súčasťou prezentačnej výstavy v STM v Košiciach, kde ich budú môcť obdivovať nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Usilovnú prácu mladých dizajnérov počas deviatich dní i možnosť získať množstvo zážitkov a nové kontakty prostredníctvom sprievodných podujatí, podčiarkol J. Jarema. Verí, uviedol, že na budúci rok pricestujú do Košíc účastníci aj z ďalších zahraničných fakúlt.

Práce dizajnérov z kovu, ktoré boli v tomto roku orientované na úžitkové predmety, upomienkové predmety a komornú plastiku, si môžete prezrieť v Galérii U. S. Steel Košice vo Vstupnom areáli v pracovných dňoch od 8.30 do 16.00 hod.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice
16.1.2018
Novou viceprezidentkou pre financovanie Silvia Gaálová