KONTAKT    |   _eng _sk

Preverovali plnenie požiadaviek noriem
           Pridané: 19.5.2017
Autor: -c-
Kategória: Divízie

V spoločnosti U. S. Steel Košice sa uskutočnil audit systému manažérstva kvality

Štvordňový externý re-certifikačný audit SMK absolvovala spoločnosť U. S. Steel Košice minulý týždeň. Audítorský tím, ktorý tvorili Tadeáš Kurilovský, Pavel Horník, Pavel Chovanec a Tibor Molnár z audítorskej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., preveroval od 9. do 12. mája 2017 plnenie požiadaviek nového štandardu normy pre systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 a podľa požiadaviek dodávateľov z automobilového priemyslu podľa špecifikácie ISO/TS 16949:2009. Svoje zistenia  a postrehy audítori zosumarizovali v piatok 12. mája 2017 popoludní v šikmej zasadačke hlavnej administratívnej budovy na spoločnom stretnutí s vrcholovým vedením spoločnosti a manažérmi divíznych závodov.

Vedúci audítor Pavel Horník pred záverečným hodnotením vyzdvihol úlohu vedenia na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti i zmeny a pokrok, ktoré nastali v posledných dvoch desaťročiach vo všetkých oblastiach. „Ukazovatele, ktoré sme mali možnosť spoznať, hovoria o spoločnosti dynamicky sa rozvíjajúcej,“ konštatoval a doplnil, že druhou významnou oblasťou, ktorá U. S. Steel Košice zaraďuje medzi firmy s preukázateľným posunom k úspešnosti, je využiteľnosť strojov a zariadení.

Audítori medzi silné stránky procesov zaradili viacero oblastí. „Za pozornosť rozhodne stojí rozvoj úrovne využívania výpočtovej techniky pre podporu riadenia procesov. To je prvý krok k tomu, aby firma eliminovala alebo minimalizovala riziká súvisiace s požiadavkami na ochranu údajov, ktoré budú od budúceho roka podstatne prísnejšie,“ uviedol Pavel Horník. Vyzdvihol oblasť vzdelávania, zmeny v metodike vyplývajúce z implementácie požiadaviek na riadenie rizík, spôsob získavania spätnej väzby od zákazníkov z pohľadu výkonnosti procesov i starostlivosť o meradlá v spoločnosti ako aj spätnú väzbu pri výkone rôznych úloh, kontrol, posudzovania, spracovania  aj evidencie výsledkov. Audítori identifikovali aj dve odchýlky od noriem. Týkali sa  oblasti identifikácie stavu po kontrole a skúškach po balení výrobkov a tiež oblasti výkonu interných auditov výrobkov u externých spracovateľov. Pavel Horník zdôraznil aj dôležitosť prípravy našej spoločnosti na prechod na novú verziu špecifikácie IATF 16949:2016 v budúcom roku.

Za otvorenosť pri hodnotení sa audítorom poďakoval prezident spoločnosti Scott Buckiso. „Tak ako bezpečnosť aj kvalita je pre všetkých z nás dôležitá, hodnotenie vnímam veľmi pozitívne ako aj intenzitu úsilia, ktoré v našej spoločnosti vkladáme do skvalitňovania procesov a do prípravy na  nové štandardy noriem,“ konštatoval a slová vďaky adresoval aj  všetkým zamestnancom, ktorí sa o kvalitu a certifikáciu starajú a ktorí majú na ňu vplyv. 

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov