KONTAKT    |   _eng _sk

Priemysel a ekológia - vojna alebo symbióza?
           Pridané: 23.2.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 08/2004

Zahraniční študenti technických univerzít na skusoch v U. S. Steel Košice

Študenti
Mladí ľudia si prezreli prevádzky divízneho závodu Koksovňa, aglomeráciu, suchý odval a čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch.

Tridsať mladých ľudí, študentov technických univerzít zo Slovenska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Francúzska, Portugalska, Grécka, Švédska, Španielska a ďalších európskych krajín, strávilo včerajšie dopoludnie v U. S. Steel Košice. Hneď na úvod sa stretli s generálnym manažérom pre environment Tiborom Duchonovičom, ktorý im priblížil aktivity spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek, potom, po krátkej besede, absolvovali i prehliadku vybraných prevádzok, v ktorých boli ukončené, respektíve prebiehajú významné investičné ekologické akcie. Navštívili aglomeráciu, divízny závod Koksovňa, suchý odval a čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch.

Exkurzia v hutníckom podniku bola súčasťou programu BEST Winter Course 2003/2004, ktorý pod názvom Priemysel a ekológia - vojna alebo symbióza pripravila pre zahraničných študentov košická lokálna skupina BEST pod patronátom rektora Technickej univerzity v Košiciach Juraja Sinaya.

Podľa informácií Zuzany Forgácsovej, koordinátorky projektu, cieľom kurzu, ktorý sa začal v pondelok tohto týždňa a potrvá do piatku, 27. februára, je poskytnúť študentom technických smerov možnosť lepšie pochopiť význam prepojenia priemyslu a ekológie, oboznámiť sa s novými i starými technológiami, ktoré v rámci procesu priemyselnej výroby pomáhajú znižovať jej nepriaznivý dopad na životné prostredie. Účastníci podujatia získajú podrobnejšie informácie o správnom využívaní a zaobchádzaní s technologickými prostriedkami pri práci, ochrane ovzdušia a vôd, o odpadovom hospodárstve a tiež o efektívnom využívaní energií a ich alternatívnych zdrojoch. Nadobudnuté vedomosti im pomôžu pozrieť sa na danú problematiku v širších súvislostiach. Úlohou mladých ľudí, ktorí zároveň absolvujú minimálne osemnásť hodín odborných prednášok na tieto témy, bude vypracovať záverečnú prácu. Po záverečnom teste dostanú od Technickej univerzity v Košiciach BEST certifikát.

BEST, Board od European Students of Technology, je neziskovou, apolitickou medzinárodnou študentskou organizáciou. Vznikla v roku 1989 v Berlíne a jej cieľom je umožňovať a podporovať komunikáciu, výmenu poznatkov, vedomostí a skúseností študentov európskych technických univerzít. BEST spája 62 lokálnych skupín, ktoré pôsobia v 21 krajinách. Spájajú ich spoločné ciele, projekty a priateľstvá. Jedna z nich má od roku 1994 sídlo aj v Košiciach. Počas svojej existencie umožnila zúčastniť sa na medzinárodných aktivitách organizovaných inými lokálnymi skupinami v Európe približne 450 študentom Technickej univerzity v Košiciach.

Empty

ODPORÚČAME

15.8.2018
Hľadáme rodiny
13.8.2018
Štipendium pre talentované deti zamestnancov
3.8.2018
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2018