KONTAKT    |   _eng _sk

Profesionalita, flexibilita, etika
           

Pridané: 21.3.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 12/2005

Konferencia Nové trendy v personálnom manažmente

Martin Pitorák
Martin Pitorák

Minulý týždeň, 15. a 16. marca 2005, sa v bratislavskom hoteli Holiday Inn uskutočnil v poradí už jedenásty ročník konferencie Nové trendy v personálnom manažmente. Na podujatí, ktoré pripravila personálno-poradenská spoločnosť Trenkwalder Management, sa zišlo bezmála dvesto vrcholových manažérov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov z mnohých renomovaných firiem. Spoločnosť U. S. Steel Košice reprezentoval viceprezident pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák, ktorý nám o priebehu podujatia povedal:

"Konferencia, ktorej priebeh sa tentoraz niesol v znamení motta - Dlhodobý úspech v riadení ľudských zdrojov je založený na profesionalite, flexibilite a etike, má každoročne výbornú úroveň. Tento ročník však latku náročnosti znovu posunul o niečo vyššie. Bolo to cítiť už od úvodnej prednášky podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša, ktorý vo svojom vystúpení na tému Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 hovoril o Lisabonskej stratégií pre Slovensko. Úsilie vlády bude smerovať do oblasti rozvoja znalostí, teda vedy, výskumu a informačných technológií. Pri napĺňaní tejto stratégie budú zohrávať kľúčovú úlohu práve personalisti. Globalizácia trhu prináša so sebou silnejúcu konkurenciu a silný tlak na znižovanie nákladov a reštrukturalizáciu firiem.

Obohatením tejto časti bolo vystúpenie prezidenta spoločnosti Slovak Telecom, ktorej hlavnou prioritou procesu transformácie je vytvorenie zákaznícky orientovanej firmy. Dosiahnuť to, znamená zmeniť firemnú kultúru a definovať si novú víziu. Práve prebiehajúci Program eNGine, ktorého výsledkom má byť spokojný zákazník, má zabezpečiť úspech transformačného procesu v Slovak Telecom.

So skúsenosťami ako správne riadiť nábor zamestnancov sa s účastníkmi konferencie podelila manažérka náboru PSA Citroën. Tlak na znižovanie nákladov núti výrobné spoločnosti mať dostatok zamestnancov, ak je dostatok objednávok a naopak, znižovať ich stav, ak je objednávok menej. Ako sa s týmto problémom vysporiadať hlavne vo výrobe produktov, ktoré majú sezónny charakter, hovoril top manažér spoločnosti Atomic.

Do súťaže o najlepší projekt v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, o cenu HR Oscar, sa tento rok prihlásilo jedenásť projektov, čo je o tretinu viac ako minulý rok. Do finále na konferenciu postúpili štyri z nich. Potešiteľné je, že po prvýkrát sa na súťaži zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti a že projekt s názvom Rozmiestnenie a rozvoj ľudských zdrojov v procese transformácie nákupných činností v U. S. Steel Košice, s.r.o. postúpil do finále.

Víťazstvo si odniesol projekt spoločnosti Eurotel Bratislava s názvom Riadenie spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. moderne - pomocou systémov. Bol to rozsiahly projekt s viac ako jeden a polročným trvaním. Hoci ten náš nezvíťazil, jeho samotná prezentácia mala vysokú úroveň a získala si uznanie mnohých kolegov z iných firiem. Potešiteľné je, že to bol výsledok tímovej práce zástupcov nákupu, assessment centra a úseku ľudských zdrojov. Touto cestou by som sa chcel poďakovať Kataríne Krištovčíkovej, Ľubomírovi Gromošovi, Martine Olejárovej a Gabriele Štovkovej za vzornú reprezentáciu.

Niektoré z nových vecí, ktoré na podujatí odzneli, budeme môcť implementovať v našej činnosti. A to bude ten najväčší prínos konferencie."

Empty

ODPORÚČAME

23.10.2017
Príležitosť pre prospešné projekty košických hutníkov
11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov