KONTAKT    |   _eng _sk

Rokovali odborári U. S. Steel Košice
           

Pridané: 26.4.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 17/2004
Odborári
Delegáti konferencie Rady odborov OZ METALURG U. S. Steel Košice v prestávke rokovania.

V stredu 21. apríla 2004 sa v košickom Jumbo centre uskutočnila konferencia Rady odborov OZ METALURG U. S. Steel Košice. Minulotýždennému snemu predchádzalo dvanásť hodnotiacich konferencií v základných organizáciách U. S. Steel Košice.

Na rokovaní, za prítomnosti 103 delegátov a 33 hostí, sa zúčastnil predseda OZ METALURG Róbert Kulik, prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta, viceprezidenti spoločnosti, generálni manažéri a riaditelia divíznych závodov.

Správu o činnosti Rady odborov za predchádzajúce obdobie predniesol predseda RO OZ METALURG U. S. Steel Košice Mikuláš Duľa. Za vedenie spoločnosti vystúpil prezident firmy Christopher Navetta. Spolu s viceprezidentom pre výrobu Scottom Pape sa vyjadril tiež k niektorým okruhom problémov, ktoré odzneli v prvej časti diskusie.

Rokovanie pokračovalo po prestávke diskusiou už bez prítomnosti hostí. Delegáti vyhodnotili programové ciele Rady odborov za rok 2003, rozpočet Rady odborov za rok 2003, schválili návrh rozpočtu na rok 2004 a návrh na uznesenie. Hovorí sa v ňom tiež, že výsledky kolektívneho vyjednávanía pred podpisom musia ratifikovať výbory základných organizácií OZ METALURG.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva