KONTAKT    |   _eng _sk

Rozširujú aktivity, projekt je už "na ceste"
           Pridané: 31.1.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 05/2005

Od zriadenia Chránenej prevádzky uplynulo desať rokov

Chránená prevádzka
V krajčírskej dielni pracujú najmä ženy. Na zábere Eva Koberová pri šití filtračných plachiet.

Osemdesiatdva zamestnancov dnes tvorí osadenstvo Chránenej prevádzky, ktorá je organizačne začlenená do úseku viceprezidenta pre personalistiku a organizáciu Martina Pitoráka. Zriadená bola pred desiatimi rokmi v súlade s politikou spoločnosti smerujúcou k tomu, aby ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou, zdravotne ťažko postihnutí, ale aj zamestnanci, ktorí v priebehu práce vo fabrike stratili zdravotné predpoklady na výkon svojej doterajšej profesie v hutníckych prevádzkach vzhľadom na ich technologický režim a stupeň rizika, našli nové pracovné uplatnenie. V priebehu svojej existencie prešla prevádzka viacerými organizačnými zmenami, menilo sa zameranie jej činnosti, rozširovali aktivity. Pracuje tu šesťdesiatdeväť mužov a trinásť žien, priemerný vek zamestnancov dosahuje približne 48 rokov.

"Preradenie zamestnancov do Chránenej prevádzky posudzuje komisia menovaná viceprezidentom pre personalistiku a organizáciu. Postupuje pri tom podľa platnej normy spoločnosti. Pracovné podmienky, vrátane nárokov na pracovný výkon, sú prispôsobené zdravotnému stavu našich zamestnancov," konkretizuje bližšie Dušan Popjak, vedúci Chránenej prevádzky, ktorú tvorí päť základných dielní - zámočnícka, krajčírska, elektrikárska, dielňa triedenia papiera zo zberu v celom areáli podniku a opráv zakrývacích plachiet a tiež dielňa špeciálnych činností. "Naše súčasné aktivity sú zamerané na výrobnú, obslužnú a pomocnú činnosť, zväčša však úzko súvisia s problematikou odpadového hospodárstva v U. S. Steel Košice. Služby, ktoré poskytujeme jednotlivým výrobným závodom, orientujeme na zhromažďovanie, triedenie a zhodnocovanie rôznych druhov odpadov."

V Chránenej prevádzke sa skrátka sústreďuje vyradený materiál, najmä stroje a prístroje obsahujúce komponenty, ktoré sa ešte dajú zužitkovať. A tiež tonery a vyradená výpočtová technika, ktorá sa následne rozoberá. V zámočníckej dielni sa okrem iného venujú výberu farebných kovov z vyradených káblov, ale i prístrojov, oprave zámočníckeho náradia, kontrolujú funkčnosť prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach. Krajčírska dielňa, v ktorej pracujú najmä ženy, má na starosti šitie filtračných plachiet či uterákov, v elektrikárskej dielni sa rozoberajú elektromotory a rôzne elektrospotrebiče. Zamestnanci majúci oprávnenie robia tiež revízie prenosných elektrických zariadení.

"V súvislosti s ďalším rozširovaním našich aktivít je v súčasnosti už pred finálnym schválením projekt s ekologickým zameraním," dodáva Dušan Popjak. "Spevnia sa tu plochy, zriadi kompostovisko pre zber kosenej zelene z celého areálu fabriky, ráta sa s výstavbou ďalších prístreškov pre odpadový materiál, ktoré budú pochopiteľne spĺňať environmentálne normy. S prácami by sa malo začať už v priebehu tohto roka."

Empty

ODPORÚČAME

15.8.2018
Hľadáme rodiny
13.8.2018
Štipendium pre talentované deti zamestnancov
3.8.2018
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2018