KONTAKT    |   _eng _sk

Slová vďaky
           

Pridané: 12.4.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 15/2004

"Sme nesmierne šťastní, že naša túžba a prosba o výpočtovú techniku neostala nepovšimnutá," píše v liste, ktorý v uplynulých dňoch prišiel na adresu U. S. Steel Košice, Vladimír Tatarko zo Združenia na podporu tvorivých aktivít detí a mládeže v Michalovciach.

"Aj touto cestou sa chceme úprimne poďakovať za veľmi hodnotný dar, ktorý sme nedávno dostali." Dve nové kompletné počítačové zostavy a dva použité, ale plne funkčné počítače, prispejú, podľa jeho vyjadrenia, k skvalitneniu práce s hendikepovanými deťmi a pomôžu spestriť život chovancov v Špeciálnej základnej škole internátnej. Poďakovanie za poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie projektu Matematický kalendár 2004 do redakcie zaslalo aj Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach.

"Cieľom projektu organizovaného školou je netypickou formou zvýšiť záujem žiakov o matematiku, podnecovať tvorivosť, fantáziu, rozvoj logického myslenia. Veľký záujem o projekt a jeho doterajší úspešný priebeh poukazujú na to, že svojím zameraním oslovil žiakov, aj učiteľov. Veľmi nás teší, že spoločnosti U. S. Steel Košice nie je ľahostajná úroveň vzdelania na Slovensku a tak podporila náš projekt," konštatuje v liste riaditeľ školy Ladislav Makó. Poďakovanie za štedrosť a prajnosť prišlo do U. S. Steel Košice aj z Detského domova v Sečovciach.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva