KONTAKT    |   _eng _sk

Slová vďaky za pomoc
           

Pridané: 5.7.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2004

Na adresu spoločnosti prichádza v posledných týždňoch celý rad listov, v ktorých ich pisatelia, predstavitelia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, škôl i zdravotníctva vyjadrujú úprimnú vďaku za nezištnú pomoc a podporu, ktorej sa im zo strany U. S. Steel Košice dostalo. Jeden z nich prišiel aj od Viktora Hábera, manažéra Štátneho divadla Košice. Okrem iného v ňom píše: "Dovoľte mi, aby som sa pri príležitosti ukončenia divadelnej sezóny 2003/2004 srdečne poďakoval v mene všetkých zamestnancov Štátneho divadla Košice za spoluprácu a podporu, ktorú ste nám počas celého uplynulého obdobia prejavovali. Práve táto sezóna priniesla mnoho cenných podujatí a ocenení."

Divadlo uviedlo spolu osem premiér, z toho dve opery, päť činoherných inscenácií a jeden baletný výber. Popri premiérach hosťovali v divadle významní slovenskí i medzinárodní umelci, ktorí významnou mierou prispeli k rozšíreniu programovej ponuky. "Súčasne bola táto sezóna významná aj pre našich umelcov, pretože získali množstvo ocenení."

K najvýznamnejším patrí víťazstvo Igora Dohoviča v dirigentskej súťaži Concorso pre Giovanni direttori ´d Orchetra della sommunita Europea v Spolete, 2. miesto Maksyma Sklyara, sólistu baletu za choreografiu na 5. medzinárodnej baletnej súťaži Sergeja Lyfara v Kyjeve a cena primátora mesta Košice členke činohry Dane Košickej za pozoruhodné počiny a reprezentáciu v oblasti divadelného umenia. Už dnes Štátne divadlo Košice pripravuje celý rad projektov v rámci jubilejnej sezóny 2005/2006, počas ktorej bude oslavovať šesťdesiate výročie povojnovej histórie divadelníctva v Košiciach.

Vysoko si váži vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie medzi spoločnosťou U. S. Steel Košice a Strednou priemyselnou školou hutníckou v Košiciach aj jej riaditeľ Ladislav Makó. " Jej pretrvávanie garantuje kvalitu našich absolventov, ktorí sa stávajú vašimi zamestnancami buď priamo alebo po ukončení štúdia na Hutníckej fakulte TU v Košiciach. Dovoľte, aby som sa poďakoval za finančnú pomoc pri údržbe a inovácii metalografického a technologického laboratória, z ktorých vytvárame diagnostické centrum kovových materiálov."

Slová vďaky za sponzorské dary adresovali U. S. Steel Košice aj riaditeľ FN L. Pasteura Jaroslav Šajty, primár oddelenia detskej chirurgie FNsP na Tr. SNP Pavol Drahovský, riaditeľka Bábkového divadla v Košiciach Katarína Hegedüsová a Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach.

Empty

ODPORÚČAME

4.12.2017
Za každým šľachetným činom stoja obetaví ľudia a ich otvorené srdcia
15.11.2017
Inovačný fond umožní investície do nových technológií aj v oblasti hutníctva
9.11.2017
Turné s názvom Slovensko diskutuje o EÚ zavítalo do Košíc