KONTAKT    |   _eng _sk

Spišan končí
           

Pridané: 22.11.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 47/2004

Zmeny v novom Grafikone vlakovej dopravy

Na dopravu do a zo zamestnania využívajú niektorí železiari aj Košický integrovaný dopravný systém. Cieľovou i východzou stanicou je pre nich Haniska pri Košiciach, odkiaľ ich do a z huty dopravujú autobusy DPMK objednávané U. S. Steel Košice. Pred niekoľkými dňami Spišiakov zaskočila informácia, že železnice plánujú v novom grafikone zrušiť nočný spoj Košice - Bratislava s odchodom o 23.20 hod., ktorým sa zvykli vracať domov (po prestupe v Margecanoch na smer Gelnica) po skončení popoludňajšej zmeny. Požiadali nás o potvrdenie alebo vyvrátenie tejto neoficiálnej správy. Nuž, nepotešíme ich. Podľa informácie námestníka prednostu Obchodno - prepravnej správy osobnej prepravy Košice Železničnej spoločnosti, a.s. Jána Kalinu, vlak Spišan nebude od budúceho mesiaca premávať.

"Vlak R 608 (Spišan), ktorý má v súčasnom Grafikone vlakovej dopravy pravidelný odchod z Košíc 23:20 hod. bude v novom Grafikone vlakovej dopravy 2004/ 2005 od 12. 12. 2004 zrušený bez náhrady. Dôvod jeho zrušenia je jednoznačný - prepravná kapacita tohto vlaku je dlhodobo nevyužitá a teda jeho vozba je pre nás z ekonomického hľadiska neefektívna.

Na doplnenie uvádzame, že využitie tohto vlaku spočíva predovšetkým v uspokojovaní cestujúcich, ktorí využívajú tento vlak na cestovanie na väčšie vzdialenosti. Využitie vlaku na odvoz zamestnancov z práce je teda v tejto súvislosti iba okrajovou záležitosťou."


K odpovedi nám z Obchodno - prepravnej správy osobnej prepravy Košice pripojili aj prehľad vlakových spojení po 20. hodine zo železničnej stanice Košice na smer Spišská Nová Ves a Prešov v novom Grafikone vlakovej dopravy 2004/2005.

Druh vlaku a čís. Čas odchodu Cieľ. stanica
osobný, 7816 21:43 Spiš. Nová Ves
osobný, 8778 22:09 Lipany
rýchlik, 222 22:20 Praha hl.n.
osobný, 8734 (*) 22:56 Prešov

(*) vlak vychádza zo ŽST Haniska pri Košiciach.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice