KONTAKT    |   _eng _sk

Stretnutia s jubilantmi
           

Pridané: 30.8.2004
Autor: Gabriel KÁDÁR, ved. odboru Sociálna politika a kolektívne vzťahy
Kategória: 35/2004

Stalo sa už tradíciou, že vedenie U. S. Steel Košice sa stretáva so svojimi zamestnancami, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia pracovné jubileum - 30, 35 a 40 odpracovaných rokov vo fabrike. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Stretnutia, na ktoré budú pozvaní jubilanti spoločne so svojimi partnermi, sa uskutočnia za účasti zástupcov vedenia spoločnosti a odborovej organizácie.

Každý jubilujúci zamestnanec dostane na slávnostnom večeri pamätnú plaketu a ďakovný list od prezidenta spoločnosti Christophera Navettu. Ženy, ktoré odpracovali v huti 35 a 40 rokov a muži 40 rokov, získajú navyše ocenenie v podobe náramkových hodiniek. Pre účastníkov stretnutí je pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpia známe populárne osobnosti. Do tanca i na počúvanie bude hrať skupina Magic Line. Stretnutia sa uskutočnia v týchto termínoch:

  • 17. septembra 2004 - divízne závody Koksovňa, Vysoké pece, Oceliareň, Doprava
  • 1. októbra 2004 - divízne závody Teplá valcovňa, Studená valcovňa, Obalová vetva, Expedícia
  • 8. októbra 2004 - divízne závody Energetika, Špeciálna údržba, Mechanika, Elektro, Hutnícka druhovýroba
  • 15. októbra 2004 - úseky vedenia spoločnosti, U. S. Steel - Labortest, U. S. Steel - SBS.

Podujatia sa začínajú o 18.00 hodine. Oznámenia o ich konaní dostane každý oslávenec v dostatočnom predstihu. Ich súčasťou budú aj bližšie informácie o mieste podujatia, ako aj spôsobe prevzatia vstupeniek. Vstup na stretnutie bude možný len na základe vstupenky.

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ
22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva