KONTAKT    |   _eng _sk

Študenti rozhadzovali siete
           Pridané: 22.3.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 12/2004

Trh práce a stáží po prvýkrát aj v Košiciach

Trh práce.
Študenti sa zaujímali najmä o možnosti stáží a perspektívu zamestnania v tej-ktorej renomovanej firme. Vypisovaniu dotazníkov nebolo konca kraja.

Minulý týždeň v stredu sa v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil Trh práce a stáží 2004 (Job and Intership Fair), ktorý po dobrých skúsenostiach z piatich ročníkov v Bratislave pripravila a zorganizovala po prvýkrát v našom meste Americká obchodná komora na Slovensku. Hlavným sponzorom podujatia, ktoré sa medzi vysokoškolákmi stretlo s veľkým ohlasom, bola spoločnosť U. S. Steel Košice.

"Cieľom tejto akcie," povedal na tlačovej besede krátko po otvorení podujatia zástupca Americkej obchodnej komory v SR Jake Slegers, "je pomôcť študentom lepšie sa zorientovať v ponuke pracovných miest, dať im príležitosť porovnávať a prispieť tak určitou mierou k regionálnemu rozvoju na východe Slovenska. Ponuka práce a stáží, ktoré dvíhajú odbornú úroveň študentov, môže prispieť k redukcii nezamestnanosti a odchodu mladých kvalifikovaných ľudí zo Slovenska do zahraničia. Takéto podujatia chceme organizovať v Košiciach častejšie." Tento zámer ocenil i rektor Technickej univerzity Juraj Sinay, ktorý okrem iného zdôraznil, že pre študentov je veľmi dôležité vedieť, aké podmienky a nároky majú na svojich budúcich spolupracovníkov jednotlivé firmy a podnikateľské subjekty. "Potrebujeme mať tiež zo strany priemyselnej sféry spätnú väzbu v tom, či im zameranie nášho vzdelávania vyhovuje. Bez nej nie je možné usmerňovať naše vzdelávacie aktivity a tiež oblasť výskumu," dodal. Riaditeľ útvaru Personálny servis a vzdelávanie Milan Polča informoval na stretnutí s novinármi okrem iného aj o podmienkach letnej platenej stáže v U. S. Steel Košice, ktorá ponúka vysokoškolákom príležitosť zapojiť sa do výrobných a riadiacich činností, získať nové znalosti a zručnosti. V tomto roku ju dostane štyridsať mladých ľudí.

Študenti, ale už aj absolventi vysokých škôl, mali možnosť počas celého dňa zoznámiť sa s renomovanými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku. Predstavilo sa ich dovedna deväť. Okrem U. S. Steel Košice aj PSA Peugeot Citroën, Whirlpool, Dell, VSE, Acenture, AT&AT, Phillip Morris, či Soitron.

Miroslav Kiraľvarga, viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje v svojej prezentácii predstavil materskú spoločnosť v Pittsburghu i košické železiarne, šesť základných princípov podnikania i princípy etiky v podnikaní, v ktorej je USSK na Slovensku priekopníkom. Ako povedal, spoločnosť ponúka pracovné pozície na úseku výroby, technológií, informačných technológií, predaja a marketingu, či financovania. Veľkú pozornosť, zdôraznil, venuje profesionálnemu rastu. Mladí ľudia určite ocenia možnosť adaptačnej prípravy, jazykové kurzy, odborné školenia, či tréningy v oblasti vodcovských zručností alebo kontinuálneho zlepšovania. O tom, že spoločnosti záleží na odbornom raste jej zamestnancov, svedčí aj skutočnosť, že U. S. Steel Košice od roku 2000 výrazne zvýšila investície do vzdelania. Viceprezident tiež ozrejmil, čo okrem vzdelania spoločnosť od uchádzačov o zamestnanie vyžaduje. Okrem aktívnej znalosti anglického jazyka slovom i písmom je to tiež vysoké pracovné nasadenie, dodržiavanie etických zásad spoločnosti, flexibilitu, komunikačné a prezentačné zručnosti a v neposlednom rade schopnosť pracovať v tíme.

Stánky jednotlivých firiem obliehali vysokoškoláci až do neskorého popoludnia. Pri tom našom sa pristavovali nielen študenti hutníckych, informačných a iných technických odborov, ale i humanitných smerov. "Myslím si, že takýto veľtrh je vynikajúca vec," nechal sa počuť Marek Sovák, budúci špecialista na informačné systémy. "Získam prehľad, dajú sa tu nadviazať prvé kontakty. Zaujímam sa o možnosť pracovať raz v U. S. Steel Košice. Ale ešte mám pred sebou tri roky školy. Verím, že mi to vyjde..."

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov