KONTAKT    |   _eng _sk

Študentská kvapka 2004
           

Pridané: 25.10.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 43/2004
Študentská kvapka

Už desiaty ročník akcie Študentská kvapka 2004, ktorý sa začal 11. októbra a potrvá do 17. novembra tohto roku, pripravil v našom meste Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice-mesto.

Spoluorganizátormi podujatia sú košické univerzity a vysoké školy a tiež stredné zdravotné školy na Kukučínovej a Moyzesovej ulici. Vlani sa do akcie zapojilo 972 študentov zo siedmich vysokých a tridsiatich dvoch stredných škôl, z toho prvodarcov bolo 388, čo oproti prvému ročníku podujatia predstavovalo viac než štvornásobok.

Odbery sa uskutočňujú na Transfuziologickom oddelení FNsP na Triede SNP č. 1 každý pracovný deň od 7.00 do 12.00, v piatok do 10.00 h. a na Hematologicko-transfuziologickom oddelení Nemocnice Košice-Šaca, a.s., 1. súkromnej nemocnice vo Vstupnom areáli U. S. Steel Košice pondelok, stredu a piatok od 7.00 do 10.30 h. Tu medzi prvými prišli darovať drahocennú tekutinu študenti 4. ročníka šačianskeho gymnázia.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice