KONTAKT    |   _eng _sk

TechCON na pomoc projektantom
           Pridané: 21.2.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 08/2005

Nový program pracujúci s databázou radiátorov Korad

Sprievodným podujatím 11. ročníka medzinárodnej výstavy zameranej na vykurovanie a klimatizáciu - Klimatherm 2005, ktorá sa uskutočnila v košickom Dome techniky v dňoch 15. - 16. februára, bola odborná konferencia Výroba a spotreba energie z pohľadu ekonomickej efektívnosti a environmentálnej zaťaženosti.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami v oblasti racionálnej výroby, distribúcie a spotreby energie, s jej ekonomickou efektivitou, ako aj s aktuálnym stavom a problémami v energetickej legislatíve. Na podujatí, ktorého odborným garantom bola Stavebná fakulta TU v Košiciach, sa zúčastnili i zástupcovia U. S. Steel Košice.

"Naša spoločnosť v súčasnosti pripravuje sériu promočných akcií na podporu predaja radiátorov Korad - prezentácie, účasť na sympóziách, odborné školenia a profesionálnu pomoc pre projektantov systémov ústredného kúrenia," informoval obchodný manažér U. S. Steel Košice Vladimír Vavrík. "Aktivity sú zamerané predovšetkým na projekčné kancelárie, zástupcov predajných a montážnych firiem a v neposlednom rade i pracovníkov výskumu a vývoja. Jednou z kľúčových aktivít podpory predaja radiátorov Korad je výpočtový program TechCON. Tento špičkový produkt je určený predovšetkým pre projektantov ústredného kúrenia, ktorí môžu výrazne ovplyvniť množstvo a druh vykurovacích telies v novonavrhovaných objektoch, pri rekonštrukciách vykurovacích sústav a podobne. Samotný program šírený na CD nosiči poskytujeme pre projektantov bezplatne. O výrobe panelových radiátorov v U. S. Steel Košice a jej dôležitej komparatívnej výhode voči konkurencii - vlastnom výskume, informoval účastníkov konferencie výrobno - technický námestník divízneho závodu Hutnícka druhovýroba Tibor Kovács. Prednosti nového programu pre projektantov TechCON vyzdvihol František Vranay zo Stavebnej fakulty TU Košice. Podčiarkol, že program, pracujúci s databázou radiátorov Korad, je jedným z najmodernejších a najkomplexnejších programov svojho druhu dostupný na našom trhu."

Účastníci konferencie i všetci prítomní projektanti si mohli priamo na mieste prevziať CD spolu s katalógmi Korad. Na otázky odpovedali zamestnanci marketingu U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov