KONTAKT    |   _eng _sk

Testovanie dodávateľov z kardinálnych pravidiel
           Pridané: 10.8.2017
Autor: Köteles
Kategória: 08/2017

V súvislosti s nepriaznivým vývojom v oblasti bezpečnosti práce dodávateľov,  manažment  U. S. Steel Košice, s.r.o. rozhodol o povinnosti všetkých zamestnancov dodávateľov, ktorí sa podieľajú na pracovných činnostiach vo výrobe a údržbe v  U. S. Steel Košice, s.r.o., alebo jej dcérskych spoločností absolvovať školenie a testovanie z Kardinálnych pravidiel - Programy pre život ohrozujúce situácie.

Cieľom tohto školenia je získať teoretické a aj praktické vedomosti týkajúce sa Kardinálnych pravidiel a ďalších Programov pre život ohrozujúce situácie. Zamestnanci dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobných a údržbárskych prevádzok za účelom vykonávania svojej pracovnej činnosti, majú možnosť vyskúšať si tieto bezpečnostné pravidlá aj prakticky.

Obsah tohto školenia tvoria  Kardinálne pravidlá:

  1. Program  zaisťovania energie,
  2. Program pre prácu vo výške a ochranu pred pádom,
  3. Program pre mobilné zariadenia,
  4. Program pre vstup do uzavretého priestoru,
  5. Program pre ohrozenie plynom,
  6. Program ochrany pred roztaveným kovom,
  7. Program pre prevádzku žeriavov a manipuláciu s bremenami.

Školenie  je ukončené testom, ktorého úspešné absolvovanie je podmienkou pre výkon činnosti zamestnanca dodávateľa pre U. S. Steel Košice, s.r.o..

  viac informácií na stránke Školenie a testovanie dodávateľov

Empty

ODPORÚČAME

4.12.2017
Za každým šľachetným činom stoja obetaví ľudia a ich otvorené srdcia
15.11.2017
Inovačný fond umožní investície do nových technológií aj v oblasti hutníctva
9.11.2017
Turné s názvom Slovensko diskutuje o EÚ zavítalo do Košíc