KONTAKT    |   _eng _sk

Tridsaťročné jubileum
           Pridané: 23.8.2004
Autor: -lv-
Kategória: 34/2004

Obdivuhodná aktivita železiarov v modelárskom športe

Modelári
Dvaja z najaktívnejších členov Model klubu VSŽ, ktorí ešte aj v tomto roku žnú úspechy v modelárskych súťažiach. Vľavo Branislav Bohuš, vpravo Michal Gala.

Na športovej strane našich novín často informujeme čitateľov o dosiahnutých výsledkoch modelárov z Model klubu VSŽ. Mnohí sa pýtajú, prečo práve VSŽ ? "V názve nášho klubu je síce značka VSŽ, ale s bývalými Východoslovenskými železiarňami už dlhšie nemáme nič spoločné. Železiarne nás už dávno finančne nepodporujú, ale keďže za tých 30 rokov nás mnohí priaznivci modelárskeho športu pod týmto názvom poznajú, ponechali sme si ho," povedal v úvode nášho rozhovoru predseda klubu, dlhoročný bývalý zamestnanec VSŽ Ladislav Virág a dodal:

"V tomto roku oslavujeme okrúhle 30-ročné jubileum našej činnosti. Myšlienka založiť modelársky klub vznikla medzi modelármi z radov pracovníkov Údržby VSŽ ešte v roku 1973. V tom čase boli v našom hutníckom kombináte samostatne organizovaní motoristi, radisti a potápači, lenže podnikové stranícke i odborové orgány rozhodli dať všetkých pod jednu strechu do podnikovej organizácie Zväzarmu. A tak sme od roku 1974 začali vyvíjať svoju činnosť vo zväzarmovskom Model klube VSŽ,"

Prvým predsedom bol Alexander Ember, tajomníkom Ladislav Virág, pokladníkom Bohumil Feigl a hospodárom Jozef Vrlík. Modelári postupne rozšírili svoju činnosť aj na odbornom učilišti VSŽ v Šaci, kde rapídne zvýšili svoju členskú základňu o nových členov. V klube vznikli odborné skupiny podľa záujmu členov. Letecké modelárstvo mal na starosti Miroslav Svetlák, automobilové modelárstvo riadil Ján Ulanovský, lodné modelárstvo Ján Zbranek, raketové modelárstvo Andrej Mihók, železničné modelárstvo Ján Chromý a plastikové modelárstvo Ivan Bajtoš.

V Model klube VSŽ sa mnohí z modelárov vypracovali až na takú úroveň, že často štartovali na vrcholných domácich či zahraničných podujatiach. Športovo-technická činnosť sa neustále rozrastala a modelári z VSŽ sa rýchlo dostali do povedomia modelárskej verejnosti. Modelári ako Vladimír Cilli, Branislav Bohuš, Jaroslav Pietrik, Michal Gala, Ivan Rospopa, Róbert Kisty sa hrdili mnohými titulmi majstrov kraja i Slovenska.

Po zániku Zväzarmu v roku 1990 sa Model klub VSŽ stal v nových ekonomických podmienkach súčasťou Združenia technických a športových činností na Slovensku. Lenže ani vtedy sa ich finančná situácia nezlepšila a tak postupne museli zaniknúť viaceré odborné skupiny. V súčasnosti je funkčný len letecko-modelársky klub a v ňom zostali iba tí najvernejší modelári, ktorým tento šport natrvalo prirástol k srdcu. Modelárstvo robia pre radosť, s cieľom odovzdať svoje skúsenosti mladým záujemcov o tento šport a vychovať z nich zručných modelárov.

Empty

ODPORÚČAME

17.4.2018
Obrovské povzbudenie a skvelý úspech
11.4.2018
Aký vplyv na slovenskú oceľ bude mať zavedenie ciel na dovoz do USA
3.4.2018
Stanovisko U. S. Steel Košice
14.3.2018
Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ