KONTAKT    |   _eng _sk

U. S. Steel Košice má záujem o členstvo
           Pridané: 18.10.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 42/2004

Dnes sa končí 57. pracovný seminár Spoločnosti Oceľové pásy

Pracovný seminár
Odbornú časť seminára viedol Pavol Marek z Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice.

Dnešnou exkurziou v U. S. Steel Košice sa pre účastníkov 57. pracovného seminára pod názvom Valcovanie pásov z vákuovaných ocelí končí trojdňové odborné podujatie, ktoré pripravili Spoločnosť Oceľové pásy (SOP) a U. S. Steel Košice, s.r.o. Na jesennom stretnutí spoločnosti v Košiciach sa zúčastnilo dvadsaťosem členov reprezentujúcich štrnásť organizácií a firiem.

Spoločnosť Oceľové pásy nadväzuje na predchádzajúcu veľmi úspešnú činnosť odbornej skupiny pre výrobu pásu, ktorá vznikla v závere roku 1973. Po rozdelení štátu sa stala nadnárodnou spoločnosťou so zastúpením českých a slovenských fyzických a právnických členov. V súčasnosti sú členmi SOP aj osoby pracujúce v zahraničí v tamojších firmách. Hlavným cieľom spoločnosti je práca na rozvoji výroby oceľových pásov.

"Pracovné semináre, ktoré sú uzavretými stretnutiami pre členov spoločnosti, majú zvyčajne dve časti. V prvej rokujeme o organizačných veciach i o príprave ďalších seminárov či konferencií. Druhá je vyhradená odbornej časti - prednáškam a diskusii na vopred určenú tému," vraví prezident Spoločnosti Oceľové pásy Miloslav Kiša.

"S odborníkmi z košických železiarní dnes (rozumej včera - pozn. aut.) diskutujeme o výrobe oceľových pásov z vákuovaných ocelí. Je rozhodnuté už o konaní a programe ďalších dvoch seminárov. Na budúci rok v máji bude organizátorom BKB Technik a.s. Ostrava a témou odbornej časti seminára bude spracovanie oceľového pásu delením na linkách. Ďalší, 59. seminár pripraví Nová huť - Válcovna za studena s.r.o. v Ostrave Vítkoviciach na tému modernizácia výrobných prevádzok. Raz za päť rokov organizuje naša spoločnosť pre verejnosť medzinárodnú konferenciu Oceľové pásy. Najbližšie sa uskutoční v roku 2006 a bude siedmou v poradí. Obsahovo bude zameraná na tri okruhy problémov - spracovanie oceľového pásu valcovaného za tepla, za studena a vývoj a výskum v oblasti oceľových pásov."

Medzi účastníkov 57. pracovného seminára zavítal včera na obed aj viceprezident U. S. Steel Košice pre výrobu Scott Pape. "Vo svojom krátkom vystúpení uviedol, že firma má záujem, aby sa právnickým členom Spoločnosti Oceľové pásy stala aj U. S. Steel Košice i jej ďalší zamestnanci," informoval Mirko Kráľ, člen spoločnosti a organizátor z U. S. Steel Košice. "Na tomto jesennom stretnutí sme za nového člena prijali Karola Halu a uvažujeme o prijatí ďalšieho člena z oblasti valcovania za studena."

Večer účastníkov podujatia, medzi ktorými boli i hostia - bývalí členovia SOP z bývalých VSŽ, prišli pozdraviť aj ďalší manažéri z U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

15.8.2018
Hľadáme rodiny
13.8.2018
Štipendium pre talentované deti zamestnancov
3.8.2018
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2018