KONTAKT    |   _eng _sk

U. S. Steel Košice na veľtrhoch
           Pridané: 28.6.2004
Autor: Soňa MIKLUŠOVÁ, manažérka obchodnej propagácie, Foto: autorka
Kategória: 26/2004

U. S. Steel Košice už po tretí raz na veľtrhu CWIEME 2004

V dňoch 15. - 17. 6. 2004 sa v Berlíne konal 9. ročník medzinárodného špecializovaného veľtrhu CWIEME 2004 (Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing Exhibition). Nakoľko bol oproti minulému roku zaznamenaný nárast počtu vystavovateľov (369), organizátori sa rozhodli veľtrh sústrediť do dvoch samostatných hál. Samostatnú prezentáciu izotropných plechov pre elektrotechniku mala na ploche 38 m2 už po tretíkrát i naša spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

"Náš stánok navštívilo množstvo návštevníkov," informoval Ladislav Saučin, marketingový manažér. "Najviac sa o naše dynamoplechy zaujímali návštevníci z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Poľska, ale i z ázijských štátov a z Južnej Ameriky. Mnohí súčasní ale i potenciálni zákazníci, uvítali možnosť priameho kontaktu s prítomnými pracovníkmi U. S. Steel Košice (manažéri Marketingu a predaja), ktorí im poskytli podrobné údaje o súčasnom výrobnom sortimente a o možnostiach potenciálnych dodávok. Z marketingového pohľadu možno konštatovať, že sa nám podarilo získať niekoľko cenných poznatkov nielen o činnosti našej konkurencie, ale i o potrebách trhu s izotropnými plechmi".

Zuzana DEMČÁKOVÁ
manažérka obchodnej propagácie


Veľtrh

Nechýbali sme na METALFORE 2004

Ani v tomto roku U. S. Steel Košice, s.r.o. nevynechala príležitosť prezentovať svoju prítomnosť na poľskom trhu vo forme účasti na Medzinárodnom veľtrhu hutníctva, strojárstva a technológií, ktorý sa konal v dňoch 14. - 17. júna 2004 v Poznani.

Ako povedal Miroslav Maďar, generálny manažér pre stredoeurópsky región, patrí teritórium Poľska dlhodobo medzi prirodzené trhy U. S. Steel Košice, s.r.o., rovnako ako aj trhy Slovenska, Česka a Maďarska. Z hľadiska budúceho potenciálu a možností zaraďujeme poľský trh medzi veľmi perspektívne, čo je dané jeho veľkosťou (populácia 40 mil.) a z toho vyplývajúcimi odhadmi nárastu spotreby ocele v najbližších rokoch. Preto je naším zámerom doterajšiu prítomnosť posilňovať a neustále hľadať nové komerčné príležitosti.

Počas veľtrhu zorganizovala U. S. Steel Košice pre svojich obchodných partnerov a hostí v poradí už 3. ročník Čaše vína, kde zástupcovia našej spoločnosti vyzdvihli doterajšiu spoluprácu s poľskými klientmi a zároveň mali možnosť prediskutovať rad otázok súvisiacich s realizovanými a tiež potencionálnymi obchodnými transakciami. Naša účasť na veľtrhu bola hodnotená najmä zo strany klientov vysoko pozitívne.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov