KONTAKT    |   _eng _sk

Už len desať dní
           Pridané: 19.1.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 03/2004

Termín uzávierok prihlášok na platenú letnú stáž sa blíži

Príležitosť zapojiť sa do výrobných a riadiacich činností v spoločnosti a možnosť získať znalosti a zručnosti, ktoré sa iba štúdiom na univerzite nedajú nadobudnúť, ponúka pre vysokoškolákov U. S. Steel Košice prostredníctvom programu platenej letnej stáže aj v tomto roku.

"Ponuka sa týka mladých ľudí, ktorí v roku 2004 ukončia tretí alebo štvrtý ročník vysokej školy, a to najmä, nie však výlučne, v študijných odboroch hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, informatika, ekonómia, environment, právo, obchod, inžiniering. Očakávame pritom znalosť anglického jazyka slovom i písmom, ovládanie PC, flexibilitu a dodržiavanie etických zásad," konkretizoval požiadavky riaditeľ pre Personálny servis a vzdelávanie Milan Polča a dodal, že aj v tomto roku, tak ako po iné, sa uskutoční výberové konanie medzi záujemcami z radov študentov. Ešte desať dní, do 30. januára, majú na to, aby doručili do U. S. Steel svoje životopisy v angličtine i slovenčine. Do 31. marca sa podrobia testu z anglického jazyka a do 15. júna absolvujú v angličtine pohovor.

Na účastníkov dvojmesačnej platenej letnej stáže čaká zaujímavý program. Tri dni v týždni sa budú venovať konkrétnej práci v jednotlivých výrobných divíznych závodoch a odborných útvaroch spoločnosti, ďalšie dva dni sa budú zúčastňovať na odborných školeniach spojených s exkurziou po prevádzkach spoločnosti a tréningoch, zameraných na osvojovanie si vodcovských a manažérskych zručností.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov