KONTAKT    |   _eng _sk

V školských laviciach sú ešte voľné miesta
           

Pridané: 26.7.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 30/2004

SOU hutnícke pozitívne hodnotí spoluprácu s U. S. Steel Košice

Už mesiac majú vytúžené prázdniny aj žiaci SOU hutníckeho v Košiciach-Šaci. Vedenie školy má za sebou i bilanciu cieľov a plánov, ktoré si vytýčilo na začiatku školského roka. Ako nás informoval zástupca riaditeľa Ján Eiben, riaditeľstvo učilišťa kladne hodnotí spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice. V uplynulom školskom roku v rôznych prevádzkach spoločnosti pracovalo 203 žiakov. "Aj touto cestou by sme sa chceli čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení a priebehu prevádzkovej praxe našich žiakov." Na záverečných skúškach sa ich zúčastnilo dovedna 81. Žiaci učebných odborov mechanik-opravár pre stroje a zariadenia a elektromechanik strojov a zariadení absolvovali záverečné pohovory pod dohľadom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tí najlepší, ktorí prospeli s vyznamenaním alebo veľmi dobre, dostali okrem výučného listu aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SR.

Ako ďalej Ján Eiben konštatuje, aj napriek veľmi dobrým výsledkom žiakov učilišťa v rôznych oblastiach činnosti, sa nepodarilo naplniť stavy do prvého ročníka budúceho školského roka. Príčinami sú podľa jeho vyjadrenia nezáujem vyučiť sa, nedostatok žiakov končiacich základnú školu a zrejme aj nedostatočne informovaní rodičia o možnostiach a výhodách štúdia na SOU-hutníckom. Kde sú teda ešte voľné miesta? V prípade študijných odborov s výučným listom končiacich maturitou je to mechanik-mechatronik, mechanik strojov a zariadení, hutník-operátor, mechanik- elektronik číslicovej a riadiacej techniky, mechanik-nastavovač pre obrábacie stroje a linky a programátor obrábacích strojov a zváracích zariadení. Pri trojročných učebných odboroch je to mechanik-opravár pre stroje a zariadenia, strojný mechanik oceľových konštrukcií, obrábač kovov, elektromechanik - rozvodné zariadenia, elektromechanik - stroje a zariadenia a zlievač.

Žiaci študujúci strojárske profesie majú možnosť dostať v I. ročníku vreckové vo výške 150 korún. Bližšie informácie všetkým záujemcom poskytnú na t.č. 7260100, 7260244.

Empty

ODPORÚČAME

11.10.2017
Opatrenia EK podľa Euroferu znižujú úroveň ochrany pred antidumpingom
13.9.2017
Rezortné vyznamenania pre deviatich košických oceliarov
7.9.2017
Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld