KONTAKT    |   _eng _sk

Vážení spolupracovníci,
           

Pridané: 15.12.2003
Autor: Christopher J. NAVETTA
Kategória: 50/2003

rok sa rýchlo blíži ku koncu, pre USSK a jej zamestnancov bol veľmi úspešný. Za uplynulých 12 mesiacov sme zaznamenali veľký postup pri zveľaďovaní našej firmy. Svojim zákazníkom sme slúžili dobre a zlepšili sme sa vo všetkých šiestich kľúčových oblastiach podnikania, bezpečnosti práce, službách zákazníkom, kvalite, nákladoch na výrobu, produktivite a životnom prostredí. Práve tieto zlepšenia nám zaručujú úspešnú budúcnosť. Chcem preto poďakovať každému z vás za príspevok k tohtoročnému úspechu našej spoločnosti. Vynaložili ste vskutku neobyčajné tímové úsilie.

O pár dní tu máme Vianoce - čas pokoja a mieru, pre mnohých z nás čas na stretnutie s rodinami. Je to vzácne obdobie pre všetkých. Tí z vás, ktorí budete v priebehu sviatkov pracovať, nenechajte sviatočnými chvíľami ovplyvniť bezpečnosť vašej práce. Venujte zvýšenú pozornosť nebezpečenstvám a rizikám okolo vás, aby ste mimo práce mohli takisto vychutnať toto sviatočné obdobie.

Opäť vám všetkým ďakujem za prácu odvedenú počas roku 2003 a prajem vám, ako aj vašim rodinám, veselé Vianoce a príjemné prežitie sviatkov.

Empty

ODPORÚČAME

22.1.2018
Vlaňajší víťazi obhájili svoje pozície i tentoraz
18.1.2018
Prvou šampiónkou BOZP je Marcela Krupášová z DZ Zušľachťovne a obalová vetva
17.1.2018
Odštartoval 51. ročník hokejového turnaja o Pohár prezidenta U. S. Steel Košice